Yleinen

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Lindtman kritisoi voimakkaasti kokoomusta siitä, että pääministeripuolue on halunnut heittää romukoppaan hallituksen esityksen nk. lyhyestä korkotukimallista. - Malli olisi toteutuessaan vauhdittanut kohtuuhintaisten asuntojen rakentamista. Kokoomukselle pitkään ja hartaasti valmisteltu ei kuitenkaan sopinut. Syy on puhtaasti poliittinen: kokoomus ei ole kiinnostunut vuokra-asuntojen lisärakentamisesta. -...

SDP:n varapuheenjohtaja Antti Lindtman (sd.) on tyytyväinen Keskustan uuteen verolinjaukseen. Keskusta esitti tänään julkaistussa vaihtoehtobudjetissaan, että suurituloisten verotusta kiristettäisiin ja pieni- ja keskituloisten verotusta voitaisiin jopa keventää. -Tämä linjaus vastaa SDP:n tavoitteita verotuksen oikeudenmukaisuudesta ja verot maksukyvyn mukaan -periaatteen vahvistamisesta. Keskustan esitys vastaa myös niitä ratkaisuja,...

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Lindtman ihmettelee elinkeinoministeri Vapaavuoren asennetta TVO:n ydinvoimalahakemuksen demokraattisesta käsittelystä. Lindtmanin mukaan Vapaavuoren ärtymys ja syytökset valtionvarainministeri Antti Rinnettä kohtaan ovat vähintäänkin yllättäviä. Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori (kok) tyrmäsi Helsingin Sanomissa valtiovarainministeri Antti Rinteen (sd) näkemykset siitä, että Teollisuuden Voiman (TVO) hakemus periaatepäätöksen lisäajasta...

Kansanedustaja, SDP:n varapuheenjohtaja Antti Lindtman on tyytyväinen hallituksen budjettiriihessä saavuttamaan yhteisymmärrykseen metropolihallinnon jatkovalmistelun linjauksista.   - Hallituksen löytämä kompromissi varmistaa sen, että kuntaministeri valmistelee metropolilakiesityksen niin, että lakiesitys annetaan eduskunnalle viimeistään 4.12.2014. Metropolivaltuusto tullaan valitsemaan 2017 kuntavaalien yhteydessä.   - Päätös on Helsingin seudun asukkaiden kannalta erittäin myönteinen. Hajanaisen...

Hyvä SDP:n uusmaalainen jäsen,   Olen saanut työskennellä kolme vuotta uusmaalaisten edustajana eduskunnassa. Yhdessä olemme saaneet monia tekoja aikaiseksi. Paljon on kuitenkin vielä tehtävää. Työ ja työllisyys on keskeisin teema ensi eduskuntavaaleissa. Kun ihmisillä on pelkoa ja epävarmuutta työpaikoistaan, he katsovat työväenpuoluetta silmiin ja odottavat vastauksia. ...

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Lindtmankummeksuu Haglundin puheita valtionvarainministeri Rinteen budjettiesityksestä. Valtionvarainministerin virkatehtäviin kuuluu esityksen tekeminen valtion talousarviosta. Myös veropolitiikka hallituksen sisäisessä työnjaossa kuuluu valtionvarainministerin esittelyoikeuden piiriin. – Valtionvarainministeri Rinne on nyt esityksensä tehnyt hallituksen yhdessä sopimien kehysten puitteissa ja tämän jälkeen hallituksessa käydään budjettineuvottelut normaalin menettelyn mukaisesti,...

Kansanedustaja, SDP:n varapuheenjohtaja Antti Lindtmankummastelee Vapaavuoren Ykkösaamussa esiin tuomaa piittaamatonta suhtautumista tuloerojen kasvuun.  Vapaavuori ei pitänyt tuloeron kasvun hillintää tärkeänä, koska se häiritsee hänen mielestään talouden dynamiikkaa. – Vapaavuoren näkemykset edustavat vanhakantaista oikeistolaista ajatusmaailmaa. Oikeudenmukaisuus ja talouskasvu ovat nykytutkimuksenkin valossa mahdollista yhdistää. Itse asiassa ne tukevat...

Kansanedustaja, SDP:n varapuheenjohtaja Antti Lindtmanpitää Metsä Groupin suunnitelmia rakentaa Äänekoskelle uusi biotuotetehdas isona askeleena kohti metsäteollisuuden uutta aikaa. –          Metsä Groupin suunnitelmat ovat osoitus siitä, että Suomeen kannattaa investoida. Meillä on korkeaa osaamista, toimiva infrastruktuuri- ja logistiikkaympäristö sekä kohtuullisen turvattu puunsaanti. Tätä investointia voi pitää metsäteollisuuden...

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Lindtman seuraa hämmentyneenä pääministeripuolue Kokoomuksen toimintaa sosiaali- ja terveysuudistuksessa. Helsingin Sanomien mukaan puolue on irtisanoutumassa keskeisestä hallituksen hankkeesta. Hän kehottaakin kokoomusta kunnioittamaan kunnilta pyydettyjä lausuntoja. Niiden antamiseen varattu aika on vielä kesken. – Kuntien rooli vuoropuhelulla edistettävässä uudistuksessa on keskeinen. Olisikin siis luontevaa,...

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Lindtmanpitää palveluhaastepakkoa vääränä tienä kuntapalveluiden kehittämisessä. Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaaehdotti eilen, että kunnat pitäisi lailla velvoittaa käyttämään palveluhaastetta. Lindtmanin mukaan se lisäisi byrokratiaa, kustannuksia ja kuntatyöntekijöiden epävarmuutta. SDP lähtee siitä, että yritysten ja kolmannen sektorin tuottamilla palveluilla voidaan täydentää kuntien omaa palvelutuotantoa. –...