Yleinen

Perussuomalaisten ajatuspaja Perusta julkaisi ”Kunnat kuntoon” –raportin keskiviikkona (19.2). Raportissa on kannatettaviakin esityksiä, mutta erityisesti kuntatyöntekijöille se tarjoaa kylmää kyytiä. Herää kysymys, onko Perussuomalainen puolue raportin kanssa samaa mieltä? Haluaako Perussuomalaiset tosissaan repiä säästöt kuntien pienipalkkaisilta työntekijöiltä, kuten hoitajilta, opettajilta, keittäjiltä ja siivoojilta? Perussuomalaisten ajatuspaja kehottaa...

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Lindtmanpitää tärkeänä, että selvitysmies Rauno Saaren esittämän Tampereen seutukaupunkimallin mahdollisuudet selvitetään perin pohjin jatkovalmistelussa. Lindtman puhui aiheesta tänään Toijalan Työväenyhdistyksen 125-vuotisjuhlassa. – Itse en usko kuntien pakkoliitoksiin, ja esimerkiksi Tampereen seudulla seutumalli voisi ratkaista alueen erityiskysymyksiä. Valtion on kunnioitettava alueen kuntien tahtoa ja valmistauduttava lainsäädäntömuutoksiin mallin toteuttamiseksi. Olenkin...

Kansanedustaja, SDP:n varapuheenjohtaja Antti Lindtmanon tyytyväinen hallituksen päätöksestä perustaa työryhmä valmistelemaan metropolilakia. Työryhmällä on aikaa 15.9.2014 asti. Metropolihallinnon päättävä elin tulisi olemaan vaaleilla valittu valtuusto. Valtuusto tulee päättämään asioista, jotka eivät tunne kuntarajoja. Tällä on Lindtmanin mukaan iso merkitys, koska esimerkiksi joukkoliikenteen hallinta koko seudulla...

(Julkaistu Kunnallisalan kehittämissäätiön internet-sivuilla) Esimerkiksi entinen pääministeri Matti Vanhanen on esittänyt kuntien henkilöstön määrän voimakasta supistamista, jotta kuntien tuottavuutta saataisiin nostettua. Julkisista palvelutehtävistä jo kaksi kolmasosaa hoidetaan kuntien toimesta. Näitä ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuolto sekä opetustoimi eli kunnilla on käytännössä vastuu kansalaisten lähipalveluista. Niinpä kuntien tehtävät...

”Olen erittäin tyytyväinen, että valtionvarainministeriön budjettiesityksessä asuntorakentamiseen ja -korjaukseen tehdään uusia lisäpanostuksia Urpilaisen johdolla”, sanoo kansanedustaja, SDP:n varapuheenjohtaja Antti Lindtman. Erityisen iloinen Lindtman on Helsingin seudun vuokra-asuntotuotantoon esitetyistä lisäpanostuksista. VM:n linjauksien mukaan valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi Helsingin seudun aiesopimuskunnille voidaan myöntää määräaikaisia käynnistysavustuksia yhteensä 10...

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Lindtmaninmielestä oppivelvollisuusikä pitää saada kattamaan toisen asteen koulutus. Päätöksiä keritään Lindtmanin mukaan tekemään vielä tämän vaalikauden aikana, jos tahtoa riittää. ”Vetoan nyt Kokoomukseen, että järki laitettaisiin puolueohjelmakirjauksien edelle ja asiassa päästäisiin etenemään nopeasti”, Lindtman sanoi. Oppivelvollisuusiän nosto olisi erinomainen täsmätoimi työllisyyden hoidossa. Antti Lindtman...

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Lindtmaninmukaan maan hallituksen on viritettävä talouspolitiikkaansa enemmän työllisyyttä tukevaksi. Hänen mukaansa työllisyys ratkaisee Suomen kohtalon. ”Nyt kun talousongelmat ovat leviämässä myös kotimarkkinoille, on työllisyyspanostuksia lisättävä määräaikaisesti, jolloin niillä ei ole vaikutuksia budjettitasapainotavoitteisiin pidemmällä aikavälillä”, Lndtman painottaa. Lindtmanin mukaan työllisyyspainotus pitää näkyä jo...

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Lindtmanpitää hyvin murheellisina Stora Enson irtisanomisuutisia. Yhtiö kertoi tänään yt-neuvotteluista, jotka johtanevat jopa 650 ihmisen irtisanomiseen Suomessa. Lindtmanin mukaan ei ole isänmaallista toimia niin, että vastuullista toimintaa lopetetaan Suomesta, ja kyseenalaista toimintaa laajennetaan maailmalla. Myös johdon palkkioiden ja irtisanomisten välillä on...

Kokoomusvaikuttajia riveihinsä keränneen ajatushautomo Liberan tänään julkaisema tutkimuspaperi pyrkii ruotimaan suomalaista ay-liikettä, sen historiaa ja tulevaisuutta. Menemättä sen tarkemmin kirjoittajien värittyneisiin taustoihin, on syytä korjata osa niistä lukuisista asiavirheistä, joita paperiin on eksynyt. Ammattiyhdistysliikkeen historiaa käsittelevään avausosaan en puutu tarkemmin. Sen sijaan ay-liikkeen nykytilaa ja tulevaisuutta...

Niin sanotut nollatyösopimukset ovat lisääntyneet viime aikoina selvästi. SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustajaAntti Lindtmanin mukaan ne lisäävät työelämän epävarmuutta, mikä ei ole suomalaisen työntekijän eikä myöskään työnantajan etu. ”Elämän suunnittelu on vaikeaa, kun seuraavan kuun palkasta tai työvuoroista ei ole mitään tietoa. Työnantaja ei koskaan voi olla...