Tiedote: Ministerit Orpo, Lindström ja metropolialueen kunnat koolle

Tiedote: Ministerit Orpo, Lindström ja metropolialueen kunnat koolle

Vantaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Antti Lindtman esittää, että metropolialueen kunnat, sisäministeri Orpo sekä maahanmuuttajien kotoutumisesta vastaava ministeri Lindström kokoontuvat välittömästi turvapaikkatilanteen johdosta. Lindtman esitti aloitteensa Vantaan kaupunginvaltuuston seminaarin avauspuheenvuorossa.

Lindtmanin mukaan Eurooppaa koettelee pahin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan. Lähialueiden kriisit ulottuvat myös Euroopan pohjoisimpaan kolkkaan. Pelkästään viime viikolla Suomeen saapui 850 turvapaikanhakijaa. On arvioitu, että tänä vuonna Suomeen saapuu yhteensä 15 000 turvapaikanhakijaa.

”Poikkeuksellinen kriisi ja ihmisten hätä haastavat meidän ihmisyytemme. Kyse on siitä, tunnustammeko velvollisuutemme kanssaihmisiä kohtaan. Kuten arkkipiispa Mäkinen ja piispa Kalliala totesivat, suomalaiseen elämänmuotoon on aina kuulunut reagoiminen toisen ihmisen hätään.”

”Turvapaikanhakijoiden määrä haastaa myös kaikki metropolialueen kunnat. Ei voi ajatella, että vastuu turvapaikanhakijoiden vastaanotosta on vain Helsingin kontolla. Kaikkien metropolialueen 16 kunnan on oltava valmis käymään läpi kunnissa olevat mahdollisuudet turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseksi yhdessä maahanmuuttoviraston kanssa. Tämä koskee myös Vantaata.”

”Esitän, että metropolialueen kunnat, sisäministeri Petteri Orpo ja kotoutumisesta vastaava ministeri Lindstörm kokoontuvat välittömästi käsittelemään kriisiytynyttä turvapaikkatilannetta sekä valtion ja alueen kuntien toimia tilanteen parantamiseksi.”