SDP:n Lindtman EK:lle ja Kaupan Liitolle: Pelottelu on menneestä maailmasta

SDP:n Lindtman EK:lle ja Kaupan Liitolle: Pelottelu on menneestä maailmasta

SDP esitteli tänään tavoitteensa parantaa pätkätyöntekijöiden asemaa ja saada työsopimuksiin tuntitakuu. Tämä tarkoittaisi sitä, että työsopimuksiin kirjattaisiin minimityöaika. Tavoitteena on saada jokaiselle työntekijälle vähintään 18 työtuntia viikossa, ellei työntekijä esimerkiksi opiskelujen tai perhetilanteen vuoksi itse toivoisi tätä lyhyempää viikkotyöaikaa.
Elinkeinoelämän keskusliitto ja Kaupan liitto kritisoivat tuoreeltaan SDP:n esitystä ja kaivoivat työkalupakistaan työnantajien vanhan aseen: työntekijöiden pelottelun.

– Toisin kuin EK ja työnantajaliitot tyypilliseen tapaansa pelottelevat, nollatuntisopimusten vaihtoehto ei ole työttömyys, vaan paremmin organisoitu työ esimerkiksi ottamalla käyttöön työaikapankkeja ja työpooleja.

– Usein nollasopimuksella työtä tekevät eivät ole täysin muiden työmarkkinoiden käytettävissä ja tämä aiheuttaa työtuntien vajausta niin ihmiselle kuin koko yhteiskunnalle. Talous saadaan kasvuun vain työtunteja lisäämällä.

Lindtman ihmettelee myös EK:n ylimielistä vähättelyä pätkätyöläisten asemaa kohtaan.

– On totta, että moni keikkatyöläinen on tyytyväinen työhönsä – ja hyvä niin. SDP:n malli lähtee siitä, että tyytyväiset keikkatyöläiset voivat jatkaa työtään kuten ennenkin, mikäli esimerkiksi opiskelu tai perhetilanne edellyttää lyhyempää työaikaa. Liian vähäisillä työtunneilla sinnittelevien kymmenien tuhansien suomalaisten mahdollisuus tulla työstä saatavalla palkallaan toimeen taas paranee, Lindtman toteaa.

Nollatuntisopimukset ja pätkätyöt tuovat suurta epävarmuutta ihmisten arkeen. Esimerkiksi SDP:n pätkätyöpamfletissa nollasopimuksilla työskentelevä Eetu kertoo kuinka yhden kuukauden aikana hän sai vain yhden ainoan työvuoron. Koko kuukauden palkka oli 66 euroa verojen jälkeen.

– Suomalaiset arvostavat työtä, mutta osataanko Suomessa arvostaa työntekijää? Tuntitakuu työssä helpottaa merkittävällä tavalla pätkätyöntekijöiden toimeentuloa, tulevaisuuden suunnittelua ja arjen hallintaa. Pienellä muutoksella luotaisiin näin luottamusta työmarkkinoille ja turvaa.

– Näyttää todella siltä, että tulevissa vaaleissa ratkaistaan ennen kaikkea se, mihin suuntaan suomalaista työelämää kehitetään. SDP:n mielestä reilu työelämä tukee Suomen nousua. Suomi tarvitsee lisää työtä, mutta ennen kaikkea työntekijän arvostusta.

Lisätietoja,
Antti Lindtman, 0405776255

Tutustu SDP:n pätkätyöpamflettiin: https://www.youtube.com/user/demariTV