Antin kynästä: Kiristyspaketin sijaan vientipaketti – Hallituksen kannattaisi palata neuvottelupöytään

Antin kynästä: Kiristyspaketin sijaan vientipaketti – Hallituksen kannattaisi palata neuvottelupöytään

Paluu neuvottelupöytään olisi hyvä vaihtoehto hallitukselle ja siten myös koko Suomelle. Palkansaajien ja hallituksen välisestä kärjistyneestä tilanteesta ei hyödy kukaan. Kärsijänä on Suomi ja suomalaiset. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matti Vanhasen mukaan työmarkkinoilla sovittelu ei ole nyt tarpeen (YLE 12.9). Onko hallituksen tilannekuva nyt hallussa? Tilanne on se, että hallitus on toimillaan ajamassa työmarkkinat sekasorron tilaan. Yhtyykö hallitus Vanhasen analyysiin? Sokea Reettakin näkee tarpeen jatkaa sopimista.

Keskusta ei ilmeisesti ymmärrä tilanteen vakavuutta. Hallituksen toimet romuttavat suomalaisen sopimusyhteiskunnan. Aiemmin kolmikanta ja konsensus ovat toimineet eräänlaisena linkkinä vaalikausien välillä. Yrityksille ja kansalaisille tämä on tarkoittanut ennakoitavuutta niin palkkapolitiikkaan kuin työehtoihin. Nyt tämä ennakoitavuus on vaarantumassa.

Hallitus on nimittänyt pakkopakettiaan työelämäuudistuksiksi. Asioista pitäisi puhua niiden oikeilla nimillä. Palkanleikkaukset ovat palkanleikkauksia, eivät työelämäuudistuksia. Toimillaan hallitus on vaarantanut maltillisen palkkapolitiikan jatkamisen. Näyttää siltä, että tässä käy lopulta niin kuin uhkapelissä yleensä käy. Hetken huumassa saavutetut pikavoitot hävitään korkojen kanssa pitkässä juoksussa. Hallituksen kannattaisi palata takaisin neuvottelupöytään.

Palkanleikkausten sijaan SDP:n vaihtoehto on jatkaa maltillisia palkkaratkaisuja, tukea yrityksissä tapahtuvaa tuottavuuden nousua ja kohdentaa toimet vientiteollisuuden kilpailukyvyn parantamiseen. Tämän toteutuminen edellyttäisi tuntuvaa vientipakettia, johon kuuluisi väylämaksujen ja rataveron alentaminen, päästökaupan kustannusten kompensointi suomalaiselle teollisuudelle sekä paljon sähköä käyttävän teollisuuden energiakustannusten alentaminen. Tämä vaihtoehto antaisi ennustettavuutta työmarkkinoille ja parantaisi vientiteollisuuden kilpailukykyä. Näin säilyisi myös Suomen houkuttelevuus investointikohteena. Kuka haluaa investoida riita-Suomeen? Ei kukaan.

Yhdessä palkkamaltin kanssa näiden toimenpiteiden avulla päästäisiin niin vientiteollisuuden kilpailukyvyn kuin kotimarkkinoiden kannalta parempaan lopputulokseen. Tässä SDP:n vaihtoehdossa kotimarkkinat eivät supistuisi ja suomalaisille työpaikoille sekä työmarkkinoille palautuisi luottamuksen ilmapiiri.