SDP:n Antti Lindtman iloitsee metropolisovusta

SDP:n Antti Lindtman iloitsee metropolisovusta

Kansanedustaja, SDP:n varapuheenjohtaja Antti Lindtman on tyytyväinen hallituksen budjettiriihessä saavuttamaan yhteisymmärrykseen metropolihallinnon jatkovalmistelun linjauksista.

 

– Hallituksen löytämä kompromissi varmistaa sen, että kuntaministeri valmistelee metropolilakiesityksen niin, että lakiesitys annetaan eduskunnalle viimeistään 4.12.2014. Metropolivaltuusto tullaan valitsemaan 2017 kuntavaalien yhteydessä.

 

– Päätös on Helsingin seudun asukkaiden kannalta erittäin myönteinen. Hajanaisen päätöksenteon kokoaminen metropolivaltuuston siipien suojaan helpottaa ihmisten arkea, sujuvoittaa liikkumista ja tehostaa koko seudun maankäyttöä.

 

– Ratkaisu edistää myös kohtuuhintaisten asuntojen rakentamista, mikä on erityisen tärkeää pieni- ja keskituloisille seudun asukkaille.

 

Tulevaisuudessa yhä suurempi osa kasvusta tulee suuntautumaan 4 pääkaupunkiseudun kunnan ulkopuolelle. Laajalla metropolihallinolla vastataan niihin haasteisiin, joita koko Helsingin seutu kohtaa tulevaisuudessa.

 

Helsingin seudun keskeiset haasteet ovat kohtuuhintaisen asuntotuotannon turvaamisen lisäksi, maankäytön ja liikenteen yhteensovittaminen sekä seudun jakautuminen hyviin ja huonoihin alueisiin. Vaaleilla valittava metropolivaltuusto saa nyt todelliset muskelit ohjata seudun kehitystä parempaan suuntaan.