SDP:n puheenjohtajaehdokas Antti Lindtman julkaisi visionsa vuoteen 2035 – Suomen suunta on tulevaisuus

SDP:n puheenjohtajaehdokas Antti Lindtman julkaisi visionsa vuoteen 2035 – Suomen suunta on tulevaisuus

SDP:n puheenjohtajaehdokas, kansanedustaja, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman on julkaissut visionsa vuoteen 2035. “Suomen suunta on tulevaisuus”-nimellä kulkeva visio tähtää siihen, että Suomi on maailman ensimmäinen hiilineutraali hyvinvointiyhteiskunta vuonna 2035. Tämä on toteutettava niin, että kaikki pysyvät mukana ja niin, että vihreään siirtymään liittyvät valtavat mahdollisuudet muuntuvat taloudellisiksi menestystarinoiksi. 

Lindtmanin mukaan ensi vuosikymmenen kantavia teemoja on kolme.

– Ensinnäkin, meidän on oltava kestävän kehityksen edelläkävijöitä. Toisekseen, meidän on oltava avoimia ja vaikuttavia kansainvälisiä toimijoita. Ja kolmanneksi, meidän on valittava työlinja ja huolehdittava Suomen työvetoisesta tulevaisuudesta. Nämä suuntaviivat mielessäni olen asettunut ehdolle sosialidemokraattisen puolueen puheenjohtajaksi, Lindtman sanoo. 

Antti Lindtmanin mukaan tavoite olla kestävän kehityksen edelläkävijä tarkoittaa, että Suomi ei tingi ilmastotavoitteistaan. Suomi myös pitää huolta ainutlaatuisista metsistään ja pysäyttää luontokadon.

– Suomi houkuttelee nyt investointeja ennätysmäärin: uusiutuva energia ja uusiutuva teollisuus tuovat hyviä työpaikkoja, kasvua ja turvallisuutta. Vihreä siirtymä voidaan tehdä oikeudenmukaisesti ja sen avulla Suomesta luodaan puhtaan energian huippuosaaja ja menestystarina, Lindtman painottaa. 

Seuraavan vuosikymmenen aikana on ratkaistava ilmastonmuutoksen lisäksi myös läheisemmin tuntuva ongelma: luontokato. Lindtmanin mukaan tehokkaimmiksi ovat osoittautuneet yksityiskohtaisen sääntelyn sijaan toimet, joilla ilmastoa heikentäville toimenpiteille on määritelty hinta. EU:n päästökaupan kaltainen mekanismi tarvitaan kiireellisesti myös luontokadon pysäyttämiseen. 

– Tarvitsemme luonnon suojaksi ilmastolain kaltaisen luontolain,  Lindtman sanoo. 

Antti Lindtmanin mukaan Suomen on oltava avoin ja kansainvälinen maa myös jatkossa. Suomi 2035 on hänen mukaansa turvallisuuden tuottaja – niin kansainvälisesti kuin kotimaassa. 

– Visio vuoden 2035 Suomesta hiilineutraalina hyvinvointiyhteiskuntana ei voi toteutua ilman kansainvälistä yhteistyötä. Huolehdimme kansallisesta edustamme parhaiten ajamalla maailmalla taitavasti omia arvojamme sekä luottamuksen, yhdenvertaisuuden ja yhteistyön yhteiskuntaa. Samalla on tehtävä paljon työtä hyvinvoinnin haasteiden ratkaisemiseksi.    

Lindtmanin mukaan tultaessa 2030-luvulle Suomen kokonaisturvallisuutta ja yhteistä arvopohjaa uhkaava tuudet haasteet. Siksi on löydettävä entistä tehokkaampia keinoja eriarvoistumisen ehkäisemiseen.Mielenterveysongelmista on tullut kansantauti,jonka selättämiseksi tarvitaan uuden ”Pohjois-Karjala -projektin”.

– Aivan kuten olemme asettaneet vuodelle 2035 ilmastotavoitteen,meidän on tulevissa hallitusohjelmissa asetettava rohkea hyvinvointitavoite.Yhteiskunnan tahto on selvä ja sitova, ja luomme samojen ongelmien kanssa kamppaileville maille kansainvälisen esikuvan.

Lindtman sanoo, että Suomen on myös valittava työlinja, sillä vain työvetoinen Suomi menestyy ja kehittyy. Työ luo hyvinvointia ja siksi meidän täytyy huolehtia työn edellytyksistä: oikeasta osaamisesta, toimivasta koulutuksesta sekä reiluista työehdoista. Sosiaaliturvan pitää puolestaan olla sopivassa suhteessa kannustavaa ja velvoittavaa. 

– Tulevaisuuden Suomi tarvitsee enemmän työvoimaa. Ensinnäkään ei kannata jättää ihmisiä työvoiman ulkopuolelle. Työn pitää aina kannattaa. Päivähoitomaksuja on alennettava ja perhevapaajärjestelmää kehitettävä työelämän tasa-arvon lisäämiseksi. Toisekseen eläkeikäisille ja osatyökykyisille osaajille kannattaa tarjota aitoa mahdollisuutta myös työelämään, vaikka osa-aikaisessa tai räätälöidyssä työsuhteessa. 

– Kolmanneksi työlinja edellyttää sitä, että Suomen pitää olla houkutteleva ulkomaisille osaajille ja ammattitaitoisille työntekijöille. Työhön johtavaa maahanmuuttoa on kasvatettava hallitusti ja reilulla tavalla. Työlupaprosesseja on nopeutettava, ja perheenyhdistäminen on mahdollistettava inhimillisin ehdoin. Samalla hyväksikäyttö on kitkettävä lainsäädännöllä, valvonnalla ja rangaistuksilla.   

Antti Lindtman kutsuu kaikki suomalaiset mukaan rakentamaan tulevaisuutta. Mukaan tukijaksi on ilmoittautunut jo yli 800 henkilöä. Julkinen tukijalista päivittyy Lindtmanin kotisivuilla. 

SDP:n puheenjohtajasta käydään neuvoa-antava jäsenäänestys sähköisenä 22.6-16.7 ja postiäänestys sähköisen äänestyksen päätyttyä. Postiäänestys päättyy 25.8. Lindtmania esitti puheenjohtajaehdokkaaksi yhteensä 87 puolueosastoa ympäri Suomea. Puheenjohtaja valitaan Jyväskylän puoluekokouksessa 1.-3.9. 

Koko visio on luettavissa täältä.