Yleissitovuuden rajaaminen mahdollistaisi palkanalennukset

Yleissitovuuden rajaaminen mahdollistaisi palkanalennukset

Helsingin Sanomat kertoi tänään (4.3.) puolueiden kannoista työelämän kehittämiseen. Jutun perusteella erot puolueiden välillä kävivät varsin selviksi. Hallituspuolueista kokoomus on valmis purkamaan työehtosopimusten yleissitovuutta. Yleissitovuus tulisi kokoomuksen mielestä rajata koskemaan vain minimiehtoja. Kokoomuksen vastauksessa ei täsmennetä, mitä puolue tarkoittaa yleissitovuuden rajaamisella koskemaan vain työsuhteen ”minimiehtoja”. Nyt olisi paikallaan, että kokoomus kertoisi suomalaisille palkansaajille, miltä osin heidän työehtojaan sopisi heikentää.

Yleissitovuudessa on kyse työehtojen perälaudasta järjestäytymättömissä yrityksissä. Se takaa kaikille palkansaajille yhdenvertaisen kohtelun ja estää palkkojen polkemisen. Mitä tämän perälaudan rajaaminen koskemaan vain esimerkiksi minimipalkkaa ilman lisiä tarkoittaisi käytännössä yksittäisen työntekijän kannalta? Otetaan pari esimerkkiä.

Esimerkiksi kaupan alalla alin kuukausipalkka on alle 1800 euroa, mutta erilaisten lisien myötä ansiot ovat keskimäärin 2300-2400 euron luokkaa. Toisin sanoen erilaisten työehtosopimuksessa määriteltyjen lisien osuus ansioista on keskimäärin 30 prosenttia. Nämä palkanlisät ovat elinehto monelle alan työntekijälle. 

Teollisuuden työntekijän alin taulukkopalkka on alle 10 euroa/tunti. Keskimääräinen tuntipalkka on n. 15 euroa. Muiden palkanosien merkitys on keskimäärin jopa 50 prosenttia loppupalkasta. Onko kokoomus todella valmis rajaamaan nämä yleissitovuuden ulkopuolelle?

Jokainen voi miettiä, miltä tämä tuntuu ahkerista suomalaisista, esimerkiksi perheen isistä ja äideistä, jotka ovat rakentaneet lainojen lyhennykset, vuokranmaksut ja perheen toimeentulon työehtosopimusten turvaaman kokonaispalkan varaan. Siksi kokoomuksen on nyt syytä tulla tarkentamaan, mitä heille minimiehdot tarkoittavat.

SDP:n näkemys työmarkkinoiden ja työelämän kehittämisestä on täysin päinvastainen. Työehtosopimusten yleissitovuus takaa palkansaajien yhdenvertaisen kohtelun ja estää työntekijöiden palkkojen polkemisen. 

Kokoomuksen esitys on sinänsä johdonmukainen jatkumo tämän hallituksen työelämälinjalle pakkolakipaketista lomarahaleikkauksiin tai irtisanomissuojan heikentämisestä työttömyysturvan aktiivimallileikkuriin. Näyttää siltä, että kokoomuksessa on kova halu – ei ainoastaan jatkaa Sipilän hallituksen palkansaajia tylyttävällä linjalla – vaan viedä palkansaajiin kohdistuvat heikennykset aivan uudelle tasolle. 

HS:n kysely osoittaa, että eduskuntavaalien päävaihtoehdot työelämän kysymyksissä ovat selkeät. Nykylinjan jatkuminen, jossa työnantajien valtaa kasvatetaan työntekijöiden turvan kustannuksella. Tai muutos, jossa työelämää kehitetään repimisen sijaan sopimalla, työpaikolle saadaan lisää luottamusta ja palkalla tulee toimeen. SDP:n valinta on selvä. Me puolustamme suomalaisen työntekijän turvaa loppuun asti.