Vappupuhe

Vappupuhe

Vappupuhe 2020 on julkaistu videona sosiaalisessa mediassa.

Arvoisat katselijat ja kuuntelijat, hyvät virtuaalivappua viettävät ystävät,

Vappu on nyt hieman erilainen. Jo yli kymmenen vuotta olen pitänyt vappupuheita eri puolella Suomea. Tänäkin vuonna oli tarkoitus olla puhumassa Keski-Suomessa. Nyt ensimmäistä kertaa minulla on kuitenkin suuri kunnia päästä puhumaan samaan aikaan koko Suomelle. Hyvää on ainakin se, että tällä kertaa emme ole sään armoilla.  

Parin viime kuukauden ajan ajatuksiamme ja elämäämme on hallinnut ja hämmentänyt koronakriisi. Suomi – niin kuin koko maailma – on nyt kokonaan uudenlaisen, järkälemäisen haasteen äärellä. Ei ole väärin sanoa, että koronavirus on myös suomalaisen yhteiskunnan vaikein koettelemus sitten sodan jälkeisen ajan.

Suomessa ja koko maailmassa on ryhdytty ennennäkemättömiin toimiin viruksen taltuttamiseksi. Nyt näyttää siltä, että Suomessa laajasti hyväksytyt rajoitustoimet ovat onnistuneet ja taudin leviäminen on hidastunut selvästi. Tästä yhteisestä onnistumisesta kiitos kuuluu jokaiselle suomalaiselle.

Korona on vaikuttanut meidän kaikkien elämään, mutta on myös selvää, että kriisi kohtelee meitä epätasaisesti. Moni yrittäjä kamppailee säilyttääkseen elämäntyönsä. Lasten mahdollisuudet oppia ja viettää aikaa turvallisissa oloissa vaihtelevat suuresti. Moni palkansaaja joutuu lomautetuksi tai työttömäksi. Erityisesti julkisen sektorin työntekijät ovat puolestaan joutuneet työssään lujille ja moni työskentelee jaksamisensa rajoilla. 

On ollut kuitenkin hienoa havaita, että kriisin myötä Suomessa on voimistunut yhteisvastuun, solidaarisuuden ja auttamisen kulttuuri, jota tarvitaan erityisen paljon myös kriisin jälkihoidossa. Siksi sosiaalisesti oikeudenmukaisten päätösten tarve kasvaa, sillä yhteisestä ponnistuksesta tulee pitkä ja vaativakin. Suomalaisten on voitava luottaa siihen, että kaikki pidetään mukana nyt ja tulevaisuudessa. Vain siten voimme seuraavina vuosina pitää Suomen koossa, eheänä ja yhtenäisenä. Minä uskon, että suomalainen sisu näyttää tässäkin voimansa.

Elinkeinoelämää ja yrittäjiä tuetaan nyt merkittävillä tukipaketeilla. Terveitä yrityksiä pitää pelastaa ja lukemattomia ahdinkoon joutuneita yrittäjiä pitää auttaa. Yrityksille rakennetaan siltaa yli vaikean ajan. On kuitenkin tärkeää, että tuki kohdistuu oikeisiin kohteisiin heille, jotka tukea todella tarvitsevat. Heille, jotka ovat vaikeuksissa. Heille, jotka pystyvät turvaamaan työpaikkoja. 

Myös heiltä, jotka nyt tukea saavat, on lupa kriisin jälkeen odottaa solidaarisuutta heille, jotka nyt maksavat tästä kriisistä työpaikallaan. Lomautetuiksi ja työttömäksi joutuneita ei saa jättää yksin myöskään akuutin kriisin jälkeen. Suomi selviää tästä pitkästä koettelemuksesta eheänä vain, jos päätökset koetaan oikeudenmukaisiksi ja tasapuolisiksi. 

Meidän on seistävä lujasti heidän tukenaan, jotka tästä kriisistä eniten kärsivät. Vahva julkinen sektori on osoittanut voimansa kriisissä. Sitä tarvitaan seuraavinakin vuosina. Koulut, sosiaalityö, perheiden auttaminen, julkinen terveydenhuolto, ne ovat menestyksen avaimia myös tulevaisuuden Suomessa.   

Kriisistä ja jälkihoidosta selvitään yhdessä, siihen kuuluisaan yhteiseen hiilen puhaltaen. Tai Eino Leinon Aurinkolaulun säkein:

Oi, antaos, Herra sa auringon

mulle armosi kultaiset kielet,

niin soittaisin laulua sovinnon,

ett’ yhtehen sais eri mielet.

Ystävät, Suomi on aina pärjännyt yhteistyöllä, kyvyllä sopia ja vahvalla yhteisvastuulla. Ja suomalaisten osaamiseen, sinnikkyyteen ja sitkeyteen luottaen. Niin nytkin.

Vappu, jos mikä, on selvä kesän merkki. Auringon valo on käsin kosketeltavaa. Sitä Suomi ja maailma tarvitsevat. Valoa. 

Haluan toivottaa iloa ja hyvää mieltä kaikkien vappuun.