Vappupuhe 1.5.2022

Vappupuhe 1.5.2022

Hyvät ystävät,

Olemme kokoontuneet tänä vuonna viettämään vappua poikkeuksellisessa maailmantilanteessa. Venäjän brutaali hyökkäyssota Ukrainassa on kestänyt yli kaksi kuukautta. Hyökkääjä on osoittanut armottomuutensa, kun se pommittaa asuinalueita, sairaaloita ja kouluja. Palavissa raunioissa on särkyneitä ja menetettyjä tulevaisuuksia. Siviilit kärsivät sotarikoksista, joita ei olisi pitänyt koskaan tapahtua. 

Sota koskettaa 44 miljoonaa ukrainalaista, mutta sillä on myös laajoja ja pitkäaikaisia vaikutuksia. Ukrainalaiset taistelevat vapautensa puolesta Venäjän etupiiripyrkimyksiä vastaan. Ukrainan vastarinta pitää ja se jatkaa taistelua. Se osoittaa, ettei vapauden liekin roihua voi aggressiiviset valloittamispyrkimykset sammuttaa.

Tänään ajatukset ovatkin Ukrainassa. Olemme tukeneet Ukrainaa sodan alusta alkaen ja meidän tulee jatkaa heidän tukemistaan – solidaarisuus ja yhteistyö ovat tämän vapun keskeinen sanoma. 

Hyvät ystävät, 

Euroopan turvallisuusympäristö muuttui perusteellisesti sodan seurauksena. Olemme murroskohdassa. Väinö Tanneria lainaten, se ’pakottaa meidät pysähtymään, ajattelemaan asemaamme, tarkastamaan kompassia ja harkitsemaan, olemmeko oikealla tiellä.

Kuluvina viikkoina ratkaistaan, miten Suomi asemoi itsensä uudessa ympäristössä. 

Venäjän toiminta on tuonut meidät viikko viikolta lähemmäksi sotilaallisen liittoutumisen välttämättömyyttä. Eduskunnassa käsitellään tällä hetkellä turvallisuuspoliittista selontekoa ja keskustelua käydään avoimesti, mahdollisuutemme ja riskit vakavasti arvioiden. Ratkaisut tehdään viikkojen sisällä. Yksi näkökohta ohjaa valintaamme ylitse muiden: teemme sen valinnan, joka maksimoi Suomen ja suomalaisten turvallisuuden. 

Valtiojohtomme on käsitellyt turvallisuustilanteen muutosta erinomaisesti käymällä tiivistä vuoropuhelua kumppanimaiden kanssa. Erityisen tärkeää olisi edetä yhtäaikaisesti Ruotsin kanssa. Suomi ja Ruotsi ovat pohjoismaisia kansanvaltoja ja hyvinvointiyhteiskuntia, jaamme samat arvot ja meillä on pitkä yhteinen historia. Suomen ja Ruotsin yhteistyö yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa olisi avainasemassa myös Natossa. Suomen ja Ruotsin jäsenyyden myötä Pohjoismaista tulisi puolustusliitossa merkittävästi vahvempi toimija sekä sotilaallisesti että poliittisesti.

Puolustusliitto Naton jäsenenä Suomi olisi vahva turvallisuuden tuottaja.

Päättäjiltä odotetaan nyt hyvää yhteistyötä tulevina viikkoina. Suomen vahvuus on korkea luottamus toinen toisiimme. On tärkeää, että vaalimme tätä luottamusta ja rakennamme yhtenäisyyttä. Mitä yhtenäisempi kansakunta, sitä vaikeampi sitä on ulkoa päin horjuttaa.

Hyvät ystävät, 

Poikkeuksellisten aikojen keskellä meidän on edettävä myös kohti kestävämpää tulevaisuutta. Jo vuosikymmeniä olemme tienneet, että ilmasto lämpenee ja toimia on tehtävä, jotta maapallo säilyy elinkelpoisena lapsille ja lapsenlapsillemme.

Aikaa ei ole hukattavaksi. Viimeisten vuosien ajan on kuitenkin jo nähty, että vihreä siirtymä ohjaa investointeja. Uudet työpaikat luodaan yrityksiin, jotka ovat siirtymän etulinjassa. Suomella on tässä valtavia mahdollisuuksia ja ulkomailta tullaan hakemaan täältä myös ratkaisuja. Suuria investointeja toteutuu jo Kemistä Kotkaan.

Viimeiset kuukaudet ovat osoittaneet, että Venäjän aloittaman sodan takia fossiilisista irrottautuminen on nyt myös turvallisuuskysymys.  Meidän on päästävä nopeasti irti venäläisestä energiasta, sillä sotakoneiston rahoituksen on loputtava. Suomen riippuvuus on monia muita Euroopan maita vähäisempää ja teemme vaadittavat ratkaisut, jotta energian tuonti Venäjältä päättyy lopullisesti.  

Emme voi jäädä kiinni vanhaan maailmaan, joka pyörii fossiilitalouden varassa. Meidän on mentävä kohti uutta ja kehitettävä uusia ratkaisuja; tulevaisuuden työpaikkojen, hyvinvoinnin ja turvallisuuden takia. Suomen on tärkeä olla tässä etulinjassa. 

Hyvät ystävät,  

Sosialidemokraateille on tärkeää, että tulevaisuutta rakennetaan sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Koronapandemia on ollut keskuudessamme viime vuodet ja se on haastanut monin tavoin yhteiskuntaamme. Pandemian jäljet ulottuvat vielä pitkälle. Tulevien vuosien aikana on erityisen tärkeää huolehtia, että puramme hoito-, hoiva- ja oppimisvelkaa. Meidän on varmistettava, että lapsia ja nuoria kuunnellaan, he pärjäävät ja saavat tarvitsemaansa tukea ja apua. On taattava laadukas hoito ikäihmisille, sillä he ovat rakentaneet meille tämän maan.

Pandemian aikana on saavutettu kuitenkin useita hallituksen tavoitteita. Pitkään pyrimme kohti Ruotsin työllisyysastetta. Nyt työllisten määrä on Suomessa historian ennätystasolla. Olemme nyt lähimpänä Ruotsin työllisyysastetta kuin kertaakaan koko 2000-luvulla. Pandemia-ajan velkaantuminen on myös euroalueen kolmanneksi pienin.

Hyvästä kehityksestä huolimatta Suomessa on paljon työtä edelleen edessä: on huolehdittava vihreästä siirtymästä, työllisyyden nostamisesta ja julkisen sektorin työehtojen vahvistamisesta. Arvokasta työtä tekevien naisvaltaisen julkisen sektorin pienipalkkaisten, hoitajien ja opettajien hyväksi on löydettävä vastuulliset ratkaisut, joilla työehdot ja työolot tulevat kuntoon. Heidän työnsä on hyvinvointiyhteiskuntamme perusta. 

Hyvät ystävät,

Kuluva kevät on poikkeuksellinen ja tarkan aikalaiskuvauksen tulemme lukemaan vasta myöhemmin. Yksi asia on kuitenkin selvä: tässä ajassa on tärkeää rakentaa yhtenäisyyttä. Tämä vappu on solidaarisuuden juhla ja osoitamme tukemme Ukrainalle. Koska Ukrainan asia on myös meidän.

Näillä sanoilla haluan toivottaa teille hyvää vappua!