Antin teemat

Pidetään huolta huomisesta

Kaupungin tärkein tehtävä on tarjota jokaiselle huolenpitoa ja turvallisuutta. Siksi tarvitaan inhimillisempää hoivaa, satsauksia lasten hyvinvointiin ja investointeja kestävään kasvuun. Tämä tarkoittaa, että pidämme huolta huomisesta, ja siitä näissä vaaleissa on kyse. Äänestä.

Pidetään huolta perheistä

Tulevaisuus on kiinni lastemme pärjäämisestä. Jokainen lapsi on yhtä arvokas ja siksi koulujen ryhmäkoot on pidettävä turvallisina ja päivähoidon laatuun on panostettava. Korona-aika on ollut poikkeuksellisen haastava, ja siksi perheiden ja lasten hyvinvointipalveluihin tarvitaan satsauksia.  Apua on saatava helposti ja matalalla kynnyksellä. Järjestöjen ja seurojen toimintaedellytykset on turvattava. Huolenpito lapsista ja nuorista on parasta huolenpitoa huomisesta.

Pidetään huolta ikäihmisistä  

Jokaisella on oikeus arvokkaaseen vanhuuteen. Kauan kaivattu hoitajamitoitus on merkittävä askel inhimillisempään hoivaan. Seuraavaksi ikäihmisten kotihoitoon tarvitaan lisää aikaa ja ihmisiä. Terveyskeskukseen pitää päästä helpommin ja siksi perusterveydenhuoltoon tarvitaan hoitotakuu. Pidetään huolta heistä, jotka tämän maan ovat meille rakentaneet.

Pidetään huolta lähiluonnosta

Luonto on lainassa lapsiltamme. Viimeistään koronavuosi on saanut monet huomaamaan, miten tärkeää on säilyttää lähiluonto.  Rakentamisessa on huomioitava luontoarvot. Pidetään huolta viihtyisistä puistoista, rehevistä metsistä ja solisevista puroista.

Pidetään huolta työstä ja taloudesta

Vahva työllisyys on terveen talouden perusta. Työllisyyttä ei hoideta ihmisiä kurittamalla, vaan auttamalla ja tukemalla. Nujerretaan nuorisotyöttömyys – yhtään nuorta ei saa jättää yksin. Kaupungin tehtävä on tukea kestävää kasvua ja työpaikkojen syntyä investoimalla tulevaisuuteen. Huolehditaan yrittäjien elinvoimasta ja mahdollisuuksista työllistää. Vastuullinen taloudenhoito on huolenpitoa huomisesta.