Antin teemat

Paremman huomisen puolesta

Jokaisen suomalaisen on voitava luottaa siihen, että huomenna on paremmin. Kasvu kuuluu kaikille ja nyt tarvitaan muutos leikkauslinjalta uudistuslinjalle. Parempi Suomi on rakennettava yhdessä niin, että kaikki pidetään mukana. Että kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa. Siksi tarvitsemme inhimillisiä uudistuksia ja rohkeita tulevaisuusinvestointeja – tekoja paremman huomisen puolesta.

Perheystävällisempi Suomi

Uutterat äidit ja isät pitävät Suomen pyörät pyörimässä kotona ja työpaikoilla. Siksi tarvitaan parempaa perhepolitiikkaa. Perhevapaat pitää uudistaa perheiden kannalta joustaviksi ja tasa-arvoisiksi. Jokainen lapsi on yhtä arvokas ja siksi kaikilla lapsilla pitää olla yhdenvertainen oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatusmaksuja on alennettava ja ryhmäkoot on pidettävä turvallisina.

Parempi työelämä ja laadukas koulutus  

Suomella ei ole varaa siihen, että yksikään nuori keskeyttää opintonsa rahanpuutteen vuoksi ja syrjäytyy työelämästä. Siksi lukio ja ammatillinen koulutus pitää muuttaa aidosti maksuttomaksi. Sosiaaliturvaa on uudistettava yksinkertaisemmaksi ja kannustavaksi.  Palkasta pitää jäädä enemmän käteen ja pienyrittäjyyttä pitää kannustaa. Epäoikeudenmukainen työttömien aktiivimallin leikkuri pitää purkaa. Parempi työelämä rakennetaan sopimalla ei repimällä.

Inhimillisempi ikääntyminen

Suomen sivistyksen mitta on, miten pidämme huolta heistä, jotka tämän maan ovat rakentaneet. Ikäihmisten hoivan epäkohtien korjaaminen on arvovalinta. Riittävä hoitajien määrä on kirjattava lakiin ja kotihoitoon tarvitaan lisää aikaa ja ihmisiä. Jokaisella on oikeus arvokkaaseen ikääntymiseen ja siksi eläkkeensaajien toimeentuloa on parannettava.

Maapallo on lainassa lapsiltamme

Ilmastonmuutos on pysäytettävä. Tässä työssä Suomella pitää olla suuri kädenjälki mutta pieni jalanjälki. Suomesta tulee olla hiilineutraali vuonna 2035. Muutos on toteutettava sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Kestävämpien valintojen tekeminen on tehtävä ihmisille helpommaksi. Joukkoliikenteen lisääminen on järkevää ilmastopolitiikkaa. Suojellaan Itämerta ja turvataan luonnon monimuotoisuus. Muutos kestävämpään elämäntapaan luo uusia mahdollisuuksia työhön ja kasvuun.