Antin teemat

Eduskuntavaalit 2023

Suomella on hyvä tulevaisuus

Tulevaisuutemme lepää sen varassa, miten hyvin lapsemme ja nuoremme voi. Julkisen talouden vahvistaminen, luonnosta ja ympäristöstä huolehtiminen sekä inhimillinen hoiva on parasta huolenpitoa huomisesta. Suomella, joka pitää kaikki mukana, on hyvä tulevaisuus.

Kestävää ja vastuullista taloudenpitoa

Julkisen talouden vahvistaminen edellyttää kestävää kasvua, korkeaa työllisyyttä ja vastuullista taloudenpitoa.Panostetaan tutkimukseen ja innovaatioihin, jotka rakentavat kestävää tulevaisuutta. Sopeutetaan julkista taloutta oikeudenmukaisesti. Vahvistetaan erityisesti pieni- ja keskituloisten ostovoimaa. Kestävä talous edellyttää reilua työelämää. Parannetaan työn ja perheen yhteensovittamista. Puututaan työelämän väärinkäytöksiin ja työntekijöiden hyväksikäyttöön vahvemmin.

Lapsille ja nuorille parempi huominen

Suomen tulevaisuus lepää sen varassa, kuinka hyvät eväät lapsemme ja nuoremme elämäänsä. Alennetaan varhaiskasvatusmaksuja ja pidetään kiinni jokaisen lapsen yhdenvertaisesta oikeudesta varhaiskasvatukseen. Jatketaan investointeja lapsiin, nuoriin ja perheisiin. Vahvistetaan peruskoulua, varmistetaan jokaiselle oppilaalle riittävä tuki ja varmistetaan turvalliset ryhmäkoot. Riittävä henkilöstömäärä varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen edellyttää panostuksia henkilöstön hyvinvointiin sekä osaamiseen.

Luonto on lapsilta lainassa

Ilmastonmuutos on pysäytettävä. Päästöjen vähentämisessä Suomella pitää olla suuri kädenjälki mutta pieni jalanjälki. Ilmastotoimet on toteutettava sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Tarvitsemme lisää päästötöntä energiatuotantoa. Itämeren suojelemiseksi ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi on ponnisteltava enemmän. Joukkoliikenteen vahvistaminen on järkevää ilmastopolitiikkaa. Muutos kestävämpään elämäntapaan luo uusia mahdollisuuksia työhön, kasvuun, yrittämiseen ja Suomen menestymiseen tulevaisuudessa.

Inhimillistä hoitoa ja hoivaa

Suomen sivistyksen mitta on, miten pidämme huolta heistä, jotka tämän maan ovat rakentaneet. Parannetaan hoitajien työoloja ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhön. Vahvistetaan matalan kynnyksen palveluita ja puretaan hoitojonot sekä viime vuosien aikana kertynyt hoivavelka. Eläkkeensaajien riittävä toimeentulo on inhimillisen ikääntymisen edellytys.