Tasa-arvo vaatii tekoja

Tasa-arvo vaatii tekoja

Eduskunta päättää tämän vaalikauden tasa-arvon ja Minna Canthin päivänä. Tämä kausi on ollut hyvä muistutus siitä, että tasa-arvo ei ole itsestäänselvyys. Naisten oikeudet meillä ja maailmalla, palkkatasa-arvo ja tasa-arvon huomioiminen talouspäätöksissä ovat puolustamisen arvoisia asioita ja ne vaativat paljon työtä.

Nykymenoon on saatava muutos.

Erityisesti iäkkäiden naisten ja lapsiperheiden köyhyyden kierre on katkaistava. Valitettavasti tasa-arvokysymykset eivät ole olleet Sipilän työlistalla kovin korkealla.

Naiset ja miehet eivät edelleenkään ole Suomessa tasa-arvoisessa asemassa. Selvimmin erot ovat nähtävissä työelämässä sekä perhe-elämään liittyvissä kysymyksissä. Tilanne ei muutu ilman tekoja.

Sipilän hallitus on leikannut lukuisia etuuksia. Eri etuuksien saajista 64% on naisia ja siksi hallituksen leikkauslinja on osunut erityisen kipeästi naisiin. Myös hallituksen veropolitiikka on ollut epäoikeudenmukaista. Suurituloisiin kohdistuneet verohelpotukset ovat hyödyttäneet 61 % miehistä, mutta vain 54 % naisista. Samalla naisten käytettävissä olevat tulot ovat pienentyneet suhteessa enemmän ja useammin kuin miesten. Tämä ei ole oikein. Yksi keino tasa-arvon edistämiseksi on ottaa käyttöön sukupuolivaikutusten arviointi myös talouspäätöksissä.

Kuluneella kaudella hallitus ei ole panostanut perheisiin ja perhevapaauudistus jäi toteutumatta. Nyt uudistus on tehtävä. Työn ja perhe-elämän yhteensovitusta on sujuvoitettava tavalla, joka lisää työelämän tasa-arvoa. Oikeudenmukaisemmin jakautuvat perhevapaat parantavat erityisesti nuorten naisten työmarkkina-asemaa.

Parempi huominen kaikille tarkoittaa sitä, että naisten ja miesten välisiä perusteettomia palkkaeroja vähennetään ja työelämän tasa-arvoa edistetään. Tämä edellyttää palkkauksen avoimuuden lisäämistä. Suomalaiset työmarkkinat ovat edelleen voimakkaasti jakautuneet miesten ja naisten töihin. Tätä pitää pystyä vähentämään esimerkiksi kannustamalla nuoria hakeutumaan kiinnostavalle koulutusalalle sen mahdollisesta sukupuolittuneisuudesta välittämättä.

Jokaisen suomalaisen on voitava luottaa siihen, että huomenna on paremmin. Parempi Suomi rakennetaan yhdessä niin, että kaikki pidetään mukana. Siksi on erittäin tärkeää, että varmistamme tasa-arvon toteutumisen suomalaisessa yhteiskunnassa.