Suomi viedään leikkauslinjalta uudistuslinjalle

Suomi viedään leikkauslinjalta uudistuslinjalle

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtmanin mukaan Rinteen hallituksen ensimmäinen talousarvioesitys vuodelle 2020 osoittaa, että Suomi viedään nyt leikkauslinjalta uudistus- ja investointilinjalle. Vuosien leikkausten jälkeen katse on nyt tulevaisuuden kestävässä kasvussa ja hyvinvoinnissa. Eriarvoisuuden kasvuun puututaan riuskoin ottein ja ilmastonmuutoksen torjunta sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen otetaan tosissaan.

– Suomi elää osaamisesta ja panostukset koulutukseen näkyvät kasvussa pitkällä aikavälillä. On tärkeää, että hallituksen lupaama koulutuksen ja sivistyksen kunnianpalautus näkyy jo heti ensimmäisessä budjetissa. Siksi hallitus panostaa jo ensi vuonna koulutukseen ja osaamiseen yhteensä 256 miljoonaa euroa. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta korotetaan täysimääräisesti 60 miljoonalla jo ensi vuonna. Myös esimerkiksi ammatillisen koulutuksen tilannetta parannetaan selvästi.

Lindtmanin mukaan oikeudenmukaisuus on hallituksen keskeinen arvo. Se luo luottamusta koko yhteiskuntaan. Työllisyyden hoidossa keskitytään erityisesti niihin ryhmiin, joissa on paras työllisyyspotentiaali.

– Hallituksen oikeudenmukaisuuslinja näkyy erityisen hyvin siinä, että epäoikeudenmukainen työttömyysturvan aktiivimallin leikkuri puretaan. Työllisyyttä parannetaan esimerkiksi laittamalla työllisyyspalvelut kuntoon ja yksinkertaistamalla palkkatuen käyttöä ja vähentämällä sen byrokratiaa. Osatyökykyisten työllistämiseksi esitetään useita toimia. Työllisyyspaketin tavoitteena on kääntää Suomi pohjoismaiselle uralle.

– Linjan muutos näkyy hyvin myös siinä, kuinka hallitus vahvistaa luonnon monimuotoisuutta tässä ja nyt. Luonnonsuojeluun satsataan jopa 100 miljoonaa lisäeuroa etupainotteisesti jo heti ensi vuonna.

Lindtmanin mukaan erityisen koville viime vuosien leikkauksissa ovat joutuneet kunnat, joiden taloustilanne on heikentynyt merkittävästi. Kunnat ovat suomalaisen hyvinvoinnin moottoreita ja on tärkeää, että tilanne saadaan käännettyä paremmaksi.

– Siksi hallitus helpottaa kuntien tilannetta jo tänä vuonna 237 miljoonalla eurolla. Hallitus antaa tätä koskevan lisätalousarvioesityksen syksyn aikana. Lisäksi kuntien valtionosuudet nousevat ensi vuonna.