Suomea uhkaa energiakriisi

Suomea uhkaa energiakriisi

Suomea uhkaa energiakriisi.

Sähkön ja polttoaineiden hinnat ovat nousseet historiallisen korkealle tasolle. Suomalaisten sähköstä maksamat hinnat ovat jopa 5-10 kertaistuneet muutaman vuoden takaisesta.

Ensisijaisesti Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan johtuva energiakriisi uhkaa ensi talvena jo tavallisten ihmisten pärjäämistä. Mikäli hinnat pysyvät korkealla pidempään, ovat myös suomalaisen ja eurooppalaisen teollisuuden toimintaedellytykset uhattuna.

Ensi talvi tulee olemaan vaaran talvi. Edessä voi olla vakava taantuma. Me emme halua ajaa kotitalouksia ahdinkoon. Tarvitsemme vaikuttavia päätöksiä, jolla uhkaavaa energiahintojen kiipeämistä kohti taivasta voidaan lievittää.

Nyt onkin pohdittava kaikkia keinoja akuutin tilanteen helpottamiseksi.

SDP on ehdottanut tehoreservin käyttöönottoa ja sähkön hintakattoa EU-alueella. Lisäksi on esitetty EU:n päästökaupan markkinavakausmekanismin (MSR) sääntöjen väliaikaista muuttamista siten, että päästöoikeuksia laskettaisiin markkinoille tulevan talven varalle lisää ja siten laskettaisiin päästöoikeuden historiallisen korkeaa hintaa.

Ajatuksena on, että päästöoikeuksien absoluuttiseen määrään ei puututtaisi, vaan sama määrä oikeuksia voitaisiin kerätä markkinoilta myöhemmin tilanteen tasaannuttua pois.

Tätä voi verrata polttoaineiden jakeluvelvoitteen väliaikaiseen alentamiseen, jonka myös vihreät ovat hyväksyneet. Myöhempinä vuosina tahtia kiristetään, jotta päästötavoitteista ei tarvitse tinkiä.

Toisin sanoen, SDP ei tavoittele ilmastotavoitteiden laimentamista.


Sääntöjen väliaikaisella tarkistuksella ei olisi haitallista ohjausvaikutusta sillä fossiilisten polttoaineiden poikkeuksellisen korkeat hinnat ohjaavat markkinoita jo valmiiksi kohti päästöttömiä ratkaisuja.

Pelottelun sijaan päättäjiltä kaivataan ratkaisuja niin ensi talven varalle kuin pidemmällekin aikavälille. Suomen ja EU:n on irrottauduttava fossiilisesta energiasta kokonaan.

Nyt on tehtävä myös päätöksiä, jolla turvataan lähivuosien energiatuotantoa. Päätöksiä tarvitaan vielä tämän hallituksen aikana. Vihreiden on aika ottaa pää pensaasta ja määrittää kantansa ydinvoimaan uudelleen. Päästöttömänä energiatuotantomuotona ydinvoimaa tarvitaan uusiutuvien energiamuotojen rinnalla. Ovatko Vihreät valmiita rehelliseen uudelleenarviointiin ydinvoiman käyttämisessä Saksan esimerkin mukaisesti?

Loviisan ydinvoimaloiden jatkoluvasta pitäisi tehdä päätös vielä tämän hallituksen aikana. Samoin pienydinvoiman kehittämiseen tarvitaan lisää vauhtia ja tätä koskevaa suunnittelua pitää edistää ripeästi.