SDP:n Lindtman: Uudet valtuudet edellyttävät vastapainoksi vahvaa valvontaa

SDP:n Lindtman: Uudet valtuudet edellyttävät vastapainoksi vahvaa valvontaa

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman edellyttää, että Suomen tiedustelulainsäädännön uudistamisessa löydetään ratkaisu, jossa kansallinen turvallisuus ja yksilön perusoikeudet ovat tasapainossa. Uudet viranomaisoikeudet edellyttävät vastapainoksi vahvaa valvontaa.

– Pidämme tärkeänä, että Suomeen säädetään ajantasainen tiedustelulainsäädäntö. Uudet turvallisuusuhat edellyttävät, että viranomaisilla on käytettävissä nykyaikaiset työkalut kansallisen turvallisuuden takaamiseksi. Viranomaisille myönnettävien uusien tiedustelun mahdollistavien valtuuksien vastapainoksi tulee kuitenkin taata niiden riittävän vahva valvonta, Lindtman toteaa.

Vahva laillisuusvalvonta ja riittävän isot muskelit parlamentaariselle valvonnalle kansalaisten perusoikeuksien suojaksi ovat Lindtmanin mukaan välttämätön edellytys tiedustelulainsäädännön toteutumiselle. Tähän tulemme kiinnittämän erityistä huomiota jatkovalmistelussa.

Valvonnan lisäksi sosialidemokraatit korostavat, että mahdolliset uudet valtuudet tulee rajata erittäin tarkasti, jotta kansalaisten voivat luottaa siihen, että heidän perusoikeuksia kunnioitetaan.  Matti Meikäläisten massaurkintaa emme hyväksy. Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä tulee käymään huolella läpi nyt lausuntokierrokselle lähetettävät tiedustelulainsäädännön mietinnöt ennen lopullisen kantamme muodostamista. Edessä on tarkka pohdinta kansalaisten perusoikeuksien ja turvallisuudennäkökohtien välillä, Lindtman ennakoi.

– Tiedustelulainsäädännön hyväksyminen edellyttää vahvaa luottamusta ja laajaa parlamentaarista yhteisymmärrystä tuekseen. Tässä työssä marssijärjestyksen on oltava selvä. Ensin on päästävä yhteisymmärrykseen sisällöstä. Vasta tämän jälkeen otamme kantaa aikatauluun.