SDP:n Lindtman: Työllisyyttä parannettava kestävillä ja oikeudenmukaisilla keinoilla

SDP:n Lindtman: Työllisyyttä parannettava kestävillä ja oikeudenmukaisilla keinoilla

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtmanin mukaan työllisyyttä parannetaan parhaiten kannustavuutta lisäämällä, koulutukseen ja osaamiseen satsaamalla sekä työllisyyspalveluita parantamalla. Hänen mukaansa hallituksen on tehtävä uudistuksia – kuten oppivelvollisuuden laajentaminen – jotka parantavat työllisyyttä ja kasvua kestävällä tavalla. Lisäksi tarvitaan kasvua ja työpaikkojen syntyä tukevia investointeja esimerkiksi infraan.

– Yksi hyvä keino parantaa työn vastaanottamisen kannusteita olisi päivähoitomaksujen alennus. Etenkin kasvukeskuksissa tämä tekisi työn vastaanottamisen nykyistä helpommaksi.

Valtiovarainministeriö esitti tänään omat ehdotuksensa työllisyyskeinoiksi. VM:n virkamiesmuistio on Lindtmanin mukaan noteeraamisen arvoinen puheenvuoro.

– Positiivista raportin esityksissä on esimerkiksi, että jatkossa olisi tärkeää panostaa enemmän henkilökohtaisiin työvoimapalveluihin ja siirtää vastuuta työllistämisestä yhä enemmän lähelle ihmistä eli kuntiin ja samalla kuntien kannusteita työllistämiseen pitäisi parantaa. On myös hyvä, että VM:n muistio tunnistaa palkkatuen roolin työllisyyden parantamisessa sekä esittää karenssien uusimista.

Lindtman toteaa, että nykyisessä haastavassa tilanteessa työttömyysturva on osoittautunut monille välttämättömäksi tueksi, jota ilman olisi ollut vaikea rakentaa siltaa yli vaikean ajan.

– On vaikea nähdä, että etenkään nykyisessä suhdannetilanteessa työttömyysturvaan kohdistuvilla leikkauksilla olisi saatavissa suurtakaan työllisyyshyötyä.

Lindtmanin mukaan myös esimerkiksi ns. työttömyysputki on monille vaikeassa työmarkkina-asemassa olevalle ikääntyneelle tärkeä.

– Kiistatta ikääntyneiden työllisyyteen liittyy myös rakenteellisia ongelmia. Monilla ahkerilla ja osaavilla ikääntyneillä työntekijöillä olisi valtavasti annettavaa työmarkkinoilla. Vuoropuhelua keinoista ikääntyneiden työllistämiseksi pitääkin aktiivisesti jatkaa erityisesti työmarkkinajärjestöjen kanssa.