SDP:n Lindtman kokoomukselle: pakko ei ole patenttiratkaisu

SDP:n Lindtman kokoomukselle: pakko ei ole patenttiratkaisu

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Lindtmanpitää palveluhaastepakkoa vääränä tienä kuntapalveluiden kehittämisessä. Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaaehdotti eilen, että kunnat pitäisi lailla velvoittaa käyttämään palveluhaastetta. Lindtmanin mukaan se lisäisi byrokratiaa, kustannuksia ja kuntatyöntekijöiden epävarmuutta.

SDP lähtee siitä, että yritysten ja kolmannen sektorin tuottamilla palveluilla voidaan täydentää kuntien omaa palvelutuotantoa.

– Meille kaikki työ on yhtä arvokasta tehtiinpä se sitten yksityisellä tai julkisella sektorilla. Kunnan tulee voida itse päättää, miten se palvelut tuottaa, Lindtman tähdentää.

– Sen sijaan pakko ei ole mikään patenttiratkaisu yhteiskunnallisiin ongelmiin. Jos kunnat lailla pakotettaisiin ottamaan palveluhaaste käyttöön, niiden olisi koko ajan oltava valmiita kilpailuttamaan milloin mitäkin palveluita. Kuntien pitää antaa nyt keskittyä niiden perustyöhön, kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamiseen. Juurihan tässä on kovalla tohinalla yritetty purkaa kuntien velvoitteita,  Lindtman muistuttaa.

Lindtmanin mukaan palvelualoitepakko johtaisi jatkuvaan epävarmuuden tilaan kuntien työntekijöiden keskuudessa. Epävarmuus taas johtaa tuottavuuden alenemiseen ja mitä ilmeisimmin kustannusten nousuun. Kun yksityisille haastajille ei myöskään olisi minkäänlaisia sanktioita, olisimme varsinaisen valitusrumban edessä. Sellaiseen ei kunnissa tässä taloustilanteessa ole aikaa eikä rahaa.

– Esimerkiksi viimeisimmän sosiaalibarometrin kyselyssä sosiaali- ja terveysjohtajista jopa puolet oli sitä mieltä, että palvelujen ostaminen yrityksiltä on kasvattanut kustannuksia. Vain reilu kymmenesosa oli sitä mieltä, että ostopalveluista on koitunut säästöjä, Lindtman sanoo.

Lindtman kehottaa kunnallisten palveluiden ulkoistamisesta ja yksityistämisestä innostuneita yleisemminkin malttiin. Suomen lisäksi esimerkiksi Ruotsista kantautuneet tiedot kustannusten kasvusta eivät rohkaise laajaan ulkoistamiseen jayksityistämiseen.