SDP:n Lindtman: Hallitus osoitti päätöksentekokykynsä – talousarviolla rakennetaan siltaa yli koronakriisin

SDP:n Lindtman: Hallitus osoitti päätöksentekokykynsä – talousarviolla rakennetaan siltaa yli koronakriisin

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtmanin mukaan hallitus osoitti budjettiriihessä vahvaa päätöksentekokykyä. Samaan aikaan hoidetaan koronan aiheuttamaa akuuttia kriisiä sekä luodaan edellytyksiä kestävälle tulevaisuudelle viemällä eteenpäin isoja uudistuksia. Hallituksen linjassa korostuvat oikeudenmukaisuutta lisäävät ja jokaisen suomalaisen hyvinvointia turvaavat ratkaisut, joilla luodaan luottamusta yhteiskuntaan ja talouteen.

– Hallitus rakentaa kriisin keskellä siltaa yli vaikean ajan antamalla koronan välittömiin kustannuksiin osoitettavien määrärahojen lisäksi merkittävän 1.45 miljardin euron tukipaketin kunnille. Esimerkiksi kuntien yhteisöveron jako-osuuden korotusta jatketaan myös ensi vuonna ja peruspalveluiden valtionosuuksia korotetaan kertaluonteisesti. Myös hoito- ja palveluvelan pienentämiseen osoitetaan lisärahaa. Kunnat ovat suomalaisen hyvinvoinnin moottoreita, joiden toimintakyvystä ja peruspalveluista on kriisin keskellä pidettävä huolta. Hallitus turvaa koronan etulinjassa työskentelevien hoitajien, opettajien, nuorisotyöntekijöiden ja lastenhoitajien toiminnan.

Akuutin kriisin hoidon lisäksi hallitus luo edellytyksiä kestävälle kasvulle ja rakentaa Suomen tulevaisuutta oikeudenmukaisilla ja inhimillisillä uudistuksilla. Hallitus vie työllisyystoimia eteenpäin sovitulla tavalla: kannustavuutta lisätään, koulutukseen ja osaamiseen panostetaan ja yksilöllisiä työllisyyspalveluita parannetaan. Koko vaalikauden toimilla tavoitellaan 80 000 hengen työllisyysvaikutusta.

– Esimerkiksi päivähoitomaksujen alentaminen helpottaa työn vastaanottamista erityisesti kasvukeskuksissa. Ratkaisu myös lisää lapsiperheiden käytössä olevia tuloja ja helpottaa perheiden arkea.

– Myös tutkitusti pitkällä aikavälillä työllisyyttä lisäävä ja syrjäytymistä vähentävä oppivelvollisuuden laajentaminen ja aidosti maksuton toinen aste etenee. Suomi menestyy jatkossakin osaamisella, eikä yhdenkään nuoren opiskelu saa olla kiinni lompakon paksuudesta.

– Kasvua ja työpaikkojen syntyä tuetaan myös investoimalla infraan ja turvaamalla teollisuuden toimintaedellytykset. Esimerkiksi sähkövero lasketaan heti ensi vuonna EU:n minimitasolle ja käyttöön otetaan teollisuuden sähköistämistuki. Nämä toimet helpottavat merkittävästi energiaintensiivisen teollisuuden kilpailukykyä.

– On myös tärkeää, että hallitus turvaa järjestöjen resurssit kompensoimalla rahapelitoiminnan tuottojen pienenemisestä koituvat tappiot. Suomalaisilla aktiivisilla järjestöillä on merkittävä rooli kriisin hoidossa tässä ja nyt. On tärkeää, ettei kriisissä synny hyvinvointivelkaa, jota maksetaan vielä vuosien kuluttua.