Ryhmäpuhe valtiopäivien avauskeskustelussa

Ryhmäpuhe valtiopäivien avauskeskustelussa

Valtiopäivien avauskeskustelu 11.2.2020

Arvoisa puhemies, Edessämme on isojen päätösten vuosi. Vanhustenhoivan parantaminen, perhevapaat, työllisyys, ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen. Kaikki nämä ja monta muuta asiaa odottavat meiltä ratkaisuja.

Arvoisa puhemies, Vanhusten hoivan puutteet, pohjoismaiden jäykimmät perhevapaat ja liian monen nuoren syrjäytyminen koulutuksesta ja työstä ovat olleet yhteiskunnan häpeätahroja, joiden korjaamista kansalaiset ovat pitkään odottaneet.

Näissä Suomi astuu vihdoin eteenpäin.   

Laki hoitajamitoituksesta on annettu eduskunnalle ja tähän varataan myös rahoitus. Myös kotihoitoa vahvistetaan.

Perhevapaat uudistetaan tälle vuosikymmenelle. Joustavat perhevapaat lisäävät tasa-arvoa niin vanhemmuudessa kuin työssä. Muuttunut työelämä ja moninaistuneet perhemuodot huomioidaan.

Tärkeä työllisyyttä ja osallisuutta lisäävä uudistus on oppivelvollisuuden laajentaminen 18 ikävuoteen; samalla toisesta asteesta tehdään aidosti maksuton.

Arvoisa puhemies, Paljon on tehty, mutta paljon on vielä edessä.

Työllisyyden vahvistaminen on Pääministeri Marinin hallituksen tärkeimpiä tavoitteita. Syksyllä hallitus päätti jo 25 työllisyystoimesta. Työllisyyspalveluita parannetaan kohti muiden Pohjoismaiden tasoa. Kuntakokeilu on mahdollisuus työvoimapalveluiden reformille kohti Tanskan mallia, jossa työttömiä ei enää jätetä oman onnensa nojaan.

Eteenkö hallitus työllisyystoimissaan aikataulussa. Kuten Valtiosihteeri Martti Hetemäki totesi: ”Ei nyt pitäisikään olla muuta valmiina”

Teollisuuden kilpailukyvystä huolehtiminen on myös tärkeä osa työllisyyttä. Siksi TKI-rahoitusta lisätään, teollisuuden sähkövero lasketaan EU:n minimitasolle ja kone- ja laiteinvestointien tuplapoistot mahdollistetaan. 

Arvoisa puhemies, Ilmastotoimissa Suomella on nyt kaksi vaihtoehtoa: vitkastelu tai määrätietoinen eteneminen.  Sosialidemokraattiselle eduskuntaryhmälle valinta on selvä. Lasku vain kasvaa, jos ilmastonmuutoksen annetaan vastuuttomasti jatkua. Rikkaat pärjäävät kyllä aina, mutta laskun maksajia ovat pienituloisimmat. 

Ovatko ilmastotoimet ja työllisyys sitten ristiriidassa keskenään. Eivät ole. Päinvastoin.

Juuri nyt maailmalla pääomat hakeutuvat kohti hiilivapaita ratkaisuja ja investointeja. Käsissämme on valinta: joko pidämme kiinni fossiilitaloudesta ja näivetymme sen mukana tai uudistumme kohti päästöttömyyttä ja luomme näin myös työtä ja hyvinvointia.

Antti Rinteen hallitus aloitti työn kunnianhimoisen tavoitteen eteen, jota Pääministeri Marinin hallitus nyt jatkaa. Suuri tehtävä on viedä Suomi hiilivapaaksi hyvinvointiyhteiskunnaksi seuraavan viidentoista vuoden aikana ja tehdä se yhtä aikaa sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisesti sekä työllisyyttä lisäten ja taloudesta huolehtien.

Tehtävä ei ole helppo, mutta se on samalla suuri mahdollisuus luoda uutta työtä ja investointeja.

Tästä meillä on tuore esimerkki.

Teräsyhtiö SSAB lupaa tuoda markkinoille fossiilitonta terästä jo runsaan viiden vuoden päästä. Tämä maailmanluokan innovaatio vähentää hiilidioksidipäästöjä Suomessa jopa seitsemällä prosentilla. Varmin tapa estää tämä suuri investointi, olisi perääntyminen päästötavoitteista. SSAB:n käyttämä tekniikka on ollut tiedossa ja olemassa jo 30-luvulla, mutta juuri kunnianhimoiset ilmastotavoitteet tekivät tekniikan kannattavaksi.

Suomen kilpailukyvyn menestys on perustunut siihen, että olemme aina kulkeneet eturintamassa. Vaikka Suomi tiukensi metsäteollisuuden ympäristönormeja 1960- ja 1970-luvuilla etulinjassa, ei metsäteollisuutemme näivettynyt, vaan päinvastoin. Juuri edistyksellisen ympäristöajattelun lopputuloksena Suomessa on tänä päivänä maailman kilpailukykyisin metsäteollisuus.

Siksi Suomen on nytkin kuljettava eturintamassa – synnyttämässä uusia korkean arvon työpaikkoja. Ympäristö ja työ, kättä lyö.

Ärade talman, Finland behöver förmåga att komma överens och att vi värnar om samarbetet. Det förutsätter förmåga till diskussion med konstruktiv och ömsesidig respekt, såsom republikens president Niinistö och Vanhanen konstaterade. Ärade kolleger! Vi arbetar gemensamt för fosterlandet. Det är därför vi har valts till detta uppdrag.

Arvoisa puhemies, Suomi tarvitsee kykyä sopia ja vaalia yhteistyötä. Välillä asioista väännetään kättä, mutta erimielisyyksistä huolimatta on tärkeää, että keskustelu on rakentavaa ja toisia kunnioittavaa. Tässä voisimme ottaa Tasavallan presidentti Niinistön ja puhemies Vanhasen neuvoista vaarin. Arvoisat kollegat. Tehdään töitä yhteisen isänmaan eteen. Siksihän meidät on tänne valittu.