Ryhmäpuhe valtiopäivien avajaiskeskustelussa

Ryhmäpuhe valtiopäivien avajaiskeskustelussa

Arvoisa puhemies,

Elämme jännitteisessä maailmassa. Venäjän joukkojen keskittäminen Ukrainan läheisyyteen luo epävarmuutta ja herättää huolta.

Kuten tasavallan presidentti Niinistö ja pääministeri Marin ovat painottaneet, kaikki voimat on keskitettävä diplomaattisen ratkaisun etsimiseen. On tärkeää, että EU toimii yhtenäisesti ja pitää rivit tiiviinä.

Pienillä mailla ei ole koskaan liikaa vahvuuksia puolellaan. Siksi on tärkeää vaalia niitä, joita meillä on. Yksi niistä on kyky hyvään yhteistyöhön ja toimivaan yhteisymmärrykseen maan kannalta tärkeimmästä, ulkopolitiikan peruslinjasta.

Finlands långvariga utrikes- och säkerhetspolitiska linje är menad för att klara av svåra tider. Vårt land ska vara en stabil allierad och samarbetspartner som värnar om konstruktiv dialog, fred och diplomati.

Suomen pitkäaikainen ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja on luotu kestämään vaikeitakin aikoja. Yhteisymmärrys linjasta on tärkeää pitää erityisesti silloin, kun jännitteet kiristyvät. Suomi nähdään vakaana liittolaisena ja yhteistyökumppanina, joka vaalii rakentavaa vuoropuhelua eikä aiheuta toiminnallaan ongelmia sen paremmin naapureilleen kuin muillekaan kansainvälisille toimijoille.

Tästä muodostuu vahva kansainvälinen asemamme. Mitä vahvempi tuki presidentti Niinistön johdolla tehdyille turvallisuuspoliittisille linjauksille tästä salista löytyy, sen parempi.

Selvää on, että Suomi käyttää täyttä itsemääräämisoikeutta turvallisuuspolitiikassa. Rauhan vaaliminen ja ristiriitojen ratkaisu diplomaattisin keinoin pysyy tavoitteenamme.

Arvoisa puhemies,

Uusi muoto viheliäisestä koronaviruksesta haastaa maanosaamme ja kiihtyneen inflaation myötä korkojen nousu on alkanut siintää horisontissa.

Onneksemme kuulumme niiden maiden joukkoon, joissa pandemian aiheuttamaa iskua kansamme terveydelle on onnistuttu pehmentämään kaikkein parhaiten. Taloutemme ripeän toipumisen ja euroalueen kolmanneksi pienimmän velkaantumisen ansiosta pandemian aikana velanhoitokykymme on nyt huomattavasti vuosi sitten ennustettua parempi.

Jotain olemme oikein tehneet.

Puhemies,

Talous kasvaa, velkasuhteemme laskee ja työllisten määrä on noussut Suomen historian ennätystasolle. Suomalaisten yrittäjien ja palkansaajien ahkeroinnista kerättävä verojen ja maksujen osuus on pienin kymmeneen vuoteen.

Valittu talouspolitiikan linja tuottaa tulosta. Talouspolitiikan arviointineuvoston mukaan vuodelle 2022 valittu finanssipoliittinen linja on perusteltu epävarman talousnäkymän vuoksi.

Arviointineuvoston nimiin on tässäkin salissa paljon vannottu. Onkin mielenkiintoista nähdä, johtavatko nämä arviot siihen, että Kokoomus tarkistaa tälle vuodelle esittämäänsä vaihtoehtobudjetin linjaa.

Arviointineuvosto myös huomautti – aivan oikein – että jatkossa painopistettä on siirrettävä julkisen talouden vahvistamisen suuntaan, mutta äkkijarrutusta on syytä välttää. Sitaatti ”varovainen lähestymistapa julkisen talouden sopeuttamiseen on asianmukaista”. Aivan kuten hallitus on askelmerkkinsä asettanut, ja näillä on sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän tuki.

Arvoisa puhemies,

Työllisyyttä vahvistava oppivelvollisuuden laajentaminen, pitkään kaivattu hoitajamitoitus, kestävä ja oikeudenmukainen polku hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi. Hyväksytty sotelainsäädäntö, nyt uudistus siirtyy kentälle.

Paljon on pääministeri Marinin hallituksen johdolla saatu aikaan, mutta vielä on töitä tehtävänä.

Liian pitkät jonot lääkäriin, suomalaisten ylivelkaantuminen ja liian löysät rangaistukset seksuaalirikoksista ovat epäkohtia, joiden korjaamista suomalaiset ovat odottaneet pitkään.

Näillä valtiopäivillä tullaan vihdoin säätämään seitsemän päivän hoitotakuu perusterveydenhoitoon, positiivinen luottorekisteri ja kovennetaan lapsiin kohdistuvia seksuaalirikosten rangaistuksia. Energian hinnannousu aiheuttaa huolta ja vaatii meiltä valmiutta reagoida näillä valtiopäivillä.

Arvoisat kollegat, eikä ole pahitteeksi, jos näille asioille on myös rakentava opposition tuki.

Ärade talman,

Finlands styrka är vårt starka förtroende för varandra. Med detta förtroende har vi byggt upp inte bara den egna nationen utan också stabila relationer till utlandet.

Suomen vahvuus on korkea luottamus toisiimme. Luottamuksen turvin olemme rakentaneet paitsi omaa kansakuntaa, myös vakaita suhteita ulkomaihin. Luottamuksen varaan meidän on hyvä näilläkin valtiopäivillä rakentaa.