RYHMÄPUHE VALTIOPÄIVIEN AVAJAISKESKUSTELUSSA

RYHMÄPUHE VALTIOPÄIVIEN AVAJAISKESKUSTELUSSA

Arvoisa puhemies, Viheliäinen korona leimaa yhä elämäämme. Kansakuntana olemme selvinneet kriisistä verrattain hyvin ja Suomen tautitilanne on edelleen Euroopan neljänneksi paras. On syytä antaa tunnustusta niin Marinin hallitukselle kuin kansalaisillekin. Tämä taistelu voitetaan yhdessä.

Muuntovirukset aiheuttavat riskejä, mutta kiistatta valoa on näkyvissä. Arvioiden mukaan huhtikuun lopussa kaksi miljoonaa suomalaista on saanut korona-rokotteen.   

Ärade talman, Vi har som nation klarat av coronakrisen relativt bra och det ser ljusare ut. Den här striden vinner vi tillsammans.

Koronataistelun keskellä Suomi on pidettävä liikkeessä kohti turvallista tulevaisuutta. Tehtävänä on viedä Suomi hiilineutraaliksi hyvinvointiyhteiskunnaksi sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla samalla työllisyydestä huolehtien.

Helsingin Sanomien selvityksen mukaan hallitus on tehnyt jo ennen puolimatkaansa verrattain järeät työllisyyspäätökset. Lisää kuitenkin tarvitaan. Keskiössä on työllisyyspalveluiden parantaminen kohti pohjoismaista tasoa. Alueiden elinvoimaa tuetaan satsaamalla perusväylänpitoon sekä lisäämällä pitkäjänteisyyttä liikennepolitiikassa.

Arvoisa puhemies, Monien sähkönsiirtoyhtiöiden kohtuuttomat hinnankorotukset, terveyskeskukseen pääsyn vaikeus ja koulujen riittämättömät tukipalvelut ovat epäkohtia, joiden korjaamista suomalaiset ovat jo liian kauan odottaneet.

Nyt sähkön siirtohintojen kohtuuttomille korotuksille laitetaan vihdoin stoppi.

Perusterveydenhuollon hoitotakuu etenee – tavoitteena pääsy seitsemässä päivässä kiireettömään hoitoon mukaan lukien mielenterveyspalvelut.

Opiskelijahuollossa psykologien ja kuraattorien aliresursointi kielletään lain voimalla. Se on tärkeää myös koronan aiheuttamien haittojen korjaamisessa.

Ja eiköhän se ole aika saada sote-uudistus maaliin yli kymmenen vuoden jälkeen. Sen olemme suomalaisille velkaa.

Arvoisa puhemies, Suomessa näyttää olevan kaksi vaihtoehtoa. Paluu oikean laidan esillä pitämään pieni- ja keskituloisia kurittavaan leikkauspolitiikkaan tai koko kansakuntaa hyödyttävän kasvupolitiikan tukeminen.

Vahvat julkiset palvelut ja tukiverkot ovat osoittaneet voimansa koronakriisissä. Arvostettu talousvaikuttaja Sixten Korkman sen viime viikolla kolumnissaan hienosti kiteytti: ”Jos Suomessa asuu maailman onnellisin kansa, se on paljolti markkinataloutta täydentävän hyvinvointivaltion ansiota.” Voiko tätä viisautta kukaan kiistää?

Siksi hallitus aivan oikein – ja poiketen monista edeltäjistään – satsaa julkisiin palveluihin ja tukee kuntia. Näillä rahoilla on turvattu koronan etulinjassa työskentelevien hoitajien, opettajien ja muiden ammattilaisten työ, pidetty kasvua ja työllisyyttä tukevat investoinnit liikkeellä, ja jos hallitus ei olisi tukenut kuntapalveluita olisimme nähneet ennätysmäisen veroäyrien korotusaallon. Se olisi iskenyt niin keskituloisiin kuin moneen pienituloiseenkin kotitalouteen.

Onkin kysyttävä, mikä olisi ollut oikeisto-opposition vaihtoehto kuntien tukemiselle, 1) säästöt arjen palveluista, 2) jäädyttää investoinnit tai homekoulujen korjaukset vai 3) erityisesti pieni- ja keskituloisiin kohdistuva työn verotuksen kiristäminen?

Pääministeri Marinin hallitus on halunnut pitää huolta kuntien taloudesta, jotta kunnat voivat pitää huolta meistä kaikista koronankin keskellä.

Arvoisa puhemies, Tulevaisuuden kasvun, työllisyyden ja hyvinvoinnin kannalta on tehtävä valinta. Näivetymmekö vanhan fossiilitalouden mukana vai tartummeko uusiin mahdollisuuksiin ja uudistumme kohti päästöttömyyttä.

Kun elvytys Euroopassa kohdistuu paljolti puhtaisiin teknologioihin, Yhdysvallat palaa ilmastotyöhön sekä Venäjä ja Kiina siirtyvät kohti ympäristöystävällisempää ajattelua, kysyntä päästöttömiin ratkaisuihin tulee kasvamaan maailmanmarkkinoilla ennennäkemättömälle tasolle.

Viime viikolla finanssijätti Nordea teki järkälemäisen päätöksen. Se aikoo vähentää sijoitus- ja luottosalkkunsa hiilidioksidipäästöjä puolella. Tämä tarkoittaa, että paljon päästöjä tuottavien yhtiöiden rahoitus kallistuu. Ne maat ja ne yritykset, jotka uskaltavat nyt investoida uusiin puhtaisiin ratkaisuihin ja toteuttaa kunnianhimoisia ilmastotoimia, tulevat pärjäämään koronan jälkeisessä maailmassa ja pystyvät synnyttämään uusia teollisia työpaikkoja.

Arvoisa puhemies, Viime aikojen tapahtumat maailmalla osoittavat, miten tärkeää on vaalia demokratiaa, sivistystä ja tolkun keskustelua.

Meillä päättäjillä täällä eduskunnassa on suuri vastuu myös sanankäytössä. Otetaan asioissa yhteen – lujastikin – mutta arvostakaamme toisiamme ihmisinä ja kollegoina.