Ryhmäpuhe turvallisuuspoliittisesta selonteosta

Ryhmäpuhe turvallisuuspoliittisesta selonteosta

Arvoisa puhemies,


Venäjän brutaali hyökkäyssota Ukrainassa on kestänyt kahdeksan viikkoa. Tänä aikana olemme todistaneet julmaa pommittamista, siviilien tappamista, kiduttamista ja tulevaisuuksien murskaamista. Butsha, Buzova, Borodjanka ja Mariupol ovat muuttuneet kuoleman näyttämöiksi, eikä lista lopu tähän. Uusia tietoja tulee jatkuvasti julki, ja ne paljastavat hyökkääjän kylmyyden. Naapuristamme on tullut häikäilemätön, arvaamaton ja aggressiivinen.

Turvallisuusympäristömme on sodan seurauksena muuttunut radikaalisti. Se muuttui sinä hetkenä, kun Venäjän ensimmäinen ohjus iskeytyi Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan 24. helmikuuta. Venäjä perustaa hyökkäyksen väitteisiin, joilla ei ole tosiasiallista pohjaa. Venäjä rikkoo räikeästi kansainvälistä oikeutta ja allekirjoittamiaan kansainvälisiä sopimuksia.

Sota koskee ennen kaikkea 44 miljoonan ukrainalaisen kohtaloa, mutta Mariupolin ja Butshan särkyneissä raunioissa myös maailmankuva on vaakalaudalla. Venäjä uskoo, että suurten maiden pitäisi olla vapaita hallitsemaan pienempiä. Ukraina vastustaa ja puolustaa suvereniteettiaan. Me tuemme Ukrainaa, koska taistelua käydään siitä, miten maailman pitäisi toimia.

Ärade talman, Ryssland tror att stora makter borde styra mindre länder. Ukraina står emot och försvarar sin suveränitet. Det pågår en kamp om hur världen ska fungera.

Arvoisa puhemies,

Suomi on sitoutunut kansainväliseen sääntöpohjaiseen järjestelmään. Olemme itsenäisyydestä lähtien rakentaneet rauhaa ja vakautta ulkopolitiikassa monenkeskisellä yhteistyöllä. Yhteisesti sovittujen sääntöjen noudattaminen edistää vakautta ja on kansallisen turvallisuutemme perusta.

Toimillaan Venäjän osoittaa, että nämä sopimukset eivät merkitse sille mitään. Näin ollen sitä turvallisuusympäristöä, johon Venäjäkin kuului, ei enää ole. Turvallisuustilanteemme on sen johdosta vakavampi ja vaikeammin ennakoitavissa kuin kertaakaan kylmän sodan jälkeen.

Olemme murroskohdassa, jossa turvallisuutemme perustekijät asettuvat uudelleen.

Yksi asia on kuitenkin jo ilmeinen . Meidän on ylläpidettävä puolustusvoimien korkeaa suorituskykyä ja yleistä asevelvollisuutta. Voimme olla tyytyväisiä, että emme lähteneet vuosituhannen alussa kulkemaan yleisen asevelvollisuuden romuttamisen suuntaan.

Arvoisa puhemies,

Teemme nyt arvion siitä, mitä muuttunut turvallisuusympäristö tarkoittaa asemallemme maailmassa.

Selonteossa kuvataan realistisesti muuttunut turvallisuusympäristö ja ne mahdollisuudet, mitä Suomella tässä tilanteessa on turvallisuutemme takaamiseksi.

Selonteon mukaan tilanteessa, jossa Venäjä pyrkii rakentamaan etupiiriä ja on pyrkimyksissään valmis käyttämään myös sotilaallista voimaa, reagoimatta jättäminen saattaisi johtaa liikkumatilamme kaventumiseen.

Tähän arvioon on helppo yhtyä.

Näin ollen meidän on päätettävä, tulisiko Suomen hakea ratkaisua sotilaallisesti liittoutumalla. On syytä käydä vaihtoehdot läpi avoimesti, huolellisesti ja viivyttelemättä, asiantuntijat tarkasti kuullen. Olennaisessa roolissa on valtiojohdon kanta.

On selvää, että Venäjän toiminta on tuonut Suomen monta askelta lähemmäksi sotilaallisen liittoutumisen välttämättömyyttä.

Arvoisa puhemies,

Valtiojohtomme on käsitellyt turvallisuustilanteen muutosta ensiluokkaisesti ja pitänyt yllä aktiivista vuoropuhelua kumppanimaiden kanssa. Erityisesti Ruotsi on meille tärkeä kumppani: Itämeren alueen turvallisuuden vahvistaminen on yhteinen tavoitteemme.

Siksi olisi viisasta edetä turvallisuuspoliittisissa ratkaisuissa mahdollisimman yhtäaikaisesti. Viime kädessä maat tekevät omat ratkaisut, mutta yhtenäisellä linjalla varmimmin vahvistaisimme vakautta, turvaisimme arvojamme, pohjoismaista kansanvaltaa ja hyvinvointiyhteiskuntamalliamme.

Ärade talman, Rysslands agerande har fört Finland flera steg närmare nödvändigheten av en militär allians. Det vore klokt av Finland och Sverige att gå samma väg i säkerhetspolitiska lösningar. Det skulle stärka stabiliteten och skydda våra värderingar.

Arvoisa puhemies,

Seuraavien viikkojen aikana eduskuntaryhmien on kyettävä hyvään keskinäiseen yhteistyöhön, kun haemme yksituumaisuutta tarvittavista ratkaisuista. Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ajattelua ja päätöksentekoa tässä harkinnassa ohjaa yksi asia ylitse muiden: suomalaisten turvallisuus. Olemme valmiit tekemään ne päätökset, jotka parhaiten takaavat suomalaisten turvallisuuden.