Ryhmäpuhe hallitusohjelman tiedonannosta

Ryhmäpuhe hallitusohjelman tiedonannosta

Valtioneuvoston tiedonanto hallituksen ohjelmasta, ryhmäpuhe 16.12.2019

Arvoisa puhemies, Luottamus on suomalaista yhteiskuntaa koossa pitävä liima. Sen varassa voimme kansakuntana suunnata kohti tulevaisuutta. Luottamus rakentuu siitä, että on selkeä suunta ja päämäärät, joita kohti etenemme vahvoin, mutta samalla viisain askelin.

Kaksi viikkoa sitten päättynyt viiden puolueen yhteistyö jatkuu. Pääministeri on vaihtunut, mutta eteenpäin katsova hallitusohjelma ja sen kunnianhimoiset tavoitteet ovat samat. Seuraavat askeleet on otettava Suomen vahvuuksia vaalien, yhteiskuntaa uudistaen ja samalla luottamusta lisäten.

Arvoisa puhemies, Pääministeri Sanna Marinin hallituksen tärkein tehtävä on viedä Suomi hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi seuraavan 15 vuoden aikana ja tehdä se sosiaalisesti oikeudenmukaisesti, työllisyyttä parantaen sekä talouden toimivuudesta huolehtien.

Muutos ei ole helppo tai yksinkertainen, mutta se on välttämätön. Mitä pidemmäksi toimia lykkäämme, sitä kalliimmaksi lasku tulee. Jostain pitää tinkiäkin, mutta muutoksessa itää myös uuden kasvun siemen ja uuden työn mahdollisuus.

Olemme oikealla tiellä. Vuodesta 1990 Suomi on vähentänyt päästöjä yli viidesosalla ja samaan aikaan taloutemme on kasvanut 60 prosentilla. Suunta on oikea, mutta seuraavat askeleet ovat vaativia.

Näin haastava muutos on mahdollinen vain kansalaisia kuullen ja heidän tuellaan. Muutoksen keskellä on tärkeää, että hallitus lisää tasa-arvoa, osallisuutta ja oikeudenmukaisuutta. On varmistettava, että kaikki pidetään mukana. Siksi pieniä eläkkeitä nostetaan ja perusturvaa korotetaan. Indeksikorotukset toteutetaan.

Epäoikeudenmukainen ja työllisyyden kannalta tehoton aktiivimalli on päätetty purkaa ja se poistuu vuoden alusta. Jokaisen lapsen yhdenvertainen oikeus varhaiskasvatukseen palautuu. Lapsissamme on kansakuntamme tulevaisuus.

Arvoisa puhemies, paljon on tehty, mutta paljon on vielä tehtävää.

Sote-uudistus on saatava maaliin, sosiaaliturvajärjestelmä ja perhevapaat pitää uudistaa ja lainsäädäntö pitää saada vastaamaan uuden työn ja digitalisaation vaatimuksia. Samalla on huolehdittava pitkän ajan menestystekijöistämme: osaamisesta, kannattavasta yritystoiminnasta ja kyvystä sopia.

Jotta hallitus saavuttaa kunnianhimoiset tavoitteensa ja kykenee toteuttamaan ehkä maailman edistyksellisimmän hallitusohjelman, tarvitaan paljon luottamusta ja yhteistyökykyä. 

Mitkään kunnianhimoiset tavoitteet ei toteudu, ellei samalla huolehdita hyvästä talouskehityksestä. Kansainvälisen talouden epävarmuus jatkuu: Brexit ja esimerkiksi Saksan tilanne heijastuvat myös Suomeen. Tässä suhdannetilanteessa ensi vuoden taloudellista toimeliaisuutta lievästi tukeva linja on asiantuntijoidenkin mukaan oikea.

Yritykset tarvitsevat menestyäkseen hyvän ja ennakoitavan toimintaympäristön. Siksi saavutettavuutta niin kiskoilla kuin kumipyörillä pitää parantaa joka puolella Suomea.

Osaamisen vahvistaminen on uuden kasvun elinehto. Siksi hallitus jatkaa koulutuksen ja tutkimuksen kunnianpalautusta – jos eduskunta tällä viikolla niin päättää, koulutukseen ohjataan 350 miljoonaa lisäeuroa.

Myös työelämää pitää parantaa ja siksi esimerkiksi nyt puututaan vihdoin tarpeettomiin nollatuntisopimuksiin ja tähän liittyvät epäkohdat tullaan korjaamaan

Yrittäjien edellytyksiä parannetaan ja ensimmäisen työntekijän palkkaamista helpotetaan.

Hallituksen työllisyystavoite on kova ja niin pitääkin olla. Vaikeuskerroin kasvaa, mitä lähemmäksi tavoitetta pääsemme. Kaikki työllisyyskeinot eivät varmasti tule olemaan vain helppoja, mutta itsetarkoitus ei ole tehdä vaikeita, vaan oikeita ratkaisuja.

Palkkatuen käyttöä lisätään selvästi ja kuntakokeilut käynnistyvät. Lisää työllisyystoimia valmistellaan jatkuvasti.

Työllisyysasteen nosto on yhteinen ponnistus. Sopimusyhteiskuntaa pitää vaalia, sillä työmarkkinoiden toimivuudella on ratkaiseva merkitys. Yhteiseen työhön tarvitaan kaikkien panosta: niin elinkeinoelämän, palkansaajien, yrittäjien kuin maataloustuottajien.  Keinojen löytämisessä myös oppositiolla voi olla oma rakentava roolinsa.

Arvoisa puhemies, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä on sitoutunut pääministeri Marinin hallituksen ohjelmaan ja sen kunnianhimoisten tavoitteiden toteuttamiseen. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen, taloudesta ja työllisyydestä huolehtiminen sekä yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden vahvistaminen on mahdollista yhdistää.

Nyt on tekojen aika. Tarvitaan luottamusta, yhteistyötä ja viisautta. Yhdessä olemme vahvoja, yhdessä selviämme.