Ryhmäpuhe hallituksen tiedonantokeskustelussa 19.6.2017

Ryhmäpuhe hallituksen tiedonantokeskustelussa 19.6.2017

MUUTOKSET PUHUTTAESSA MAHDOLLISIA

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle hallituksen parlamentaarisessa pohjassa tapahtuneesta muutoksesta

 

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro 19.6.2015

Ryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman

Arvoisa puhemies,

Jokaisen kansakunnan perusta rakentuu viime kädessä yhteisille arvoille. Kansanvallan, yhteisvastuun ja välittämisen arvot sekä ihmisarvon kunnioitus muodostavat Suomea koossa pitävän henkisen siteen. Kansanvallan peruspilareiden, kuten eduskunnan ja parlamentarismin syvä kunnioitus luo vakautta, turvallisuutta ja ennustettavuutta.

Vaikeina aikoina arvojen merkitys korostuu. Lauantaina 10.6.2017 Suomessa heräsi paljon toivoa. Molempien hallituspuolueiden puheenjohtajat sanoivat pohtivansa hallitusyhteistyön tulevaisuutta juuri arvojen näkökulmasta.

”Kyse on myös periaatteista, ei pelkästä hallitusohjelmaan sitoutumisesta”, ministeri Orpo kiteytti.

Pääministeri Sipilä puhui ihmisyyskäsityksestä ja perusarvokysymyksistä.

 

Moni ajatteli, että vihdoinkin. Politiikka palautetaan perusasioihin. Suvaitsemattomuudelle ja vihapuheelle laitetaan rajat.

Tiistaihin tultaessa arvopuheet olivat poissa – suunta vaihtui suihkukoneen nopeudella: arvot vaihtuivat valtapolitiikkaan. Pääministeri Sipilä peruutti lennosta hallituksen eronpyynnön. Hallitus päätti jatkaa kuin mitään ei olisi tapahtunut.

Tämän päivän tietojen valossa johtopäätös on selkeä. Tässä korttipelissä osalla pelaajista taisi olla merkatut kortit.

Arvoisa puhemies,

 

Politiikassa on tärkeä puhua arvoista, mutta siihen sisältyy myös vastuu. Sanojen ja tekojen on vastattava toisiaan. Arvot punnitaan erityisesti vaikeissa paikoissa.

 

Siksi todelliset arvot ovat vaativia. Ne eletään todeksi jokainen päivä, tai ne ovat tyhjää puhetta.

Vastuulliset päättäjät eivät saa toimia niin että sanat halpenevat suussa, ja arvot latistuvat sanahelinäksi.

Ei pitäisi puhua tasa-arvosta, jos samalla tekee eriarvoisuutta kasvattavia päätöksiä.

Niin sanotussa hallituskriisissä puhuttiin arvoista. Näin hallitus ehti sanoillaan luoda toivoa uudesta johtajuudesta, mutta teot veivät luottamuksen.

Arvotutkija, emeritusprofessori, Klaus Helkama kiteytti osuvasti.

”Olen ajatellut, että ei tässä nyt kyllä kysymys arvoista ole. Tai aika vähän. Tämä viimeaikainenhan on ollut poliittista peliä.”

Kova arvio.

Arvoisa puhemies,

Eduskunnalle tässä näytelmässä ei annettu kummoista roolia. Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät pantiin tapahtuneiden tosiasioiden eteen.

Kansanedustaja Harkimo antoi asiasta eilen tyhjentävän arvion: ”Viime viikollahan meillä oli hallituskriisi, joka oli hallituskriisi kaikille muille paitsi Soinille, Orpolle ja Sipilälle.” Harkimo ihmetteli diiliä, miten ministeripaikat säilyvät, vaikka kansanedustajien lukumäärä lähes puoliintui.

Saa nähdä, onko totuudenpuhujalla majatalossa tilaa.

Kansanedustajalla on ja pitää olla täysi oikeus jättää puolueensa, jos he katsovat puolueen suunnan muuttuneen. Oikeutusta kuitenkin lisäisi, jos ratkaisuun ei liittyisi omien ylisuurten valtapaikkojen turvaaminen. Muutoin ulkopuoliselle tämä selittyy kaukaa historiasta. 30 hopearahaa ovat vain muuttuneet viideksi ministeripaikaksi. Ja juuri tällä kohtaa hallitus tekee moraalisen haaksirikkonsa: ylevistä arvoista laskeudutaan ohdakkeiseen todellisuuteen.

Pääministeri Sipilä käveli ratkaisuillaan eduskunnan ylitse. Hätäisesti asiaan pyydettiin siunaus entiseltä eduskunnan keskustalaiselta pääsihteeriltä ja yhdeltä emeritusoikeusoppineelta. Virassa olevien oikeusoppineiden näkemykset sivuutettiin. Oikeuskanslerin virka oli tätä ennen päätetty jättää puoleksi vuodeksi odottamaan valittua viranhaltijaa. Professori Lavapuro kuvaa tapahtunutta ”vakavaksi ongelmaksi”.

Eduskunnan puhemies, jonka olisi pitänyt vartioida parlamentin asemaa, kuului itse loikkaajiin, joten sekin vartiovuoro jäi täyttämättä.

Presidentti Niinistö heräsi asiaan viikonvaihteessa sanoen, että hallituksen eronpyyntö olisi voinut olla paikallaan. Pehmennettynäkin presidentin kannanotto oli kova ja poikkeuksellinen. Sen pitäisi pysäyttää meidät kaikki tässä salissa.

Kaikissa tapauksissa olemme jälleen saaneet yhden esimerkin, että kaikkea valtaa ei pidä keskittää yksiin käsiin – ei myöskään pääministerin käsiin.

Hallitus yrittää nyt jatkaa olemassaoloaan muina miehinä. Se jatkaa kuitenkin parlamentaarisesti ja moraalisesti ohentuneena ilman kansalaisten enemmistön tukea. On ilmeistä, että hallituksen takana on enää vajaa 40 prosenttia kansasta. Se ei ole paljoa.

Moraalisen laskuopin tulos on vielä huonompi. Politiikka, yhteisten asioiden hoitaminen, ei pitäisi olla korttipeliä valtapaikoilla. Arvojen ei pitäisi olla vaihdannan pelimerkkejä.

Eronpyyntö ja uudet hallitusneuvottelut olisivat antaneet mahdollisuuden keskustella Suomen linjasta ja samalla mahdollisuuden tarkistaa linjaa sosiaalisesti oikeudenmukaisempaan suuntaan. Sitä mahdollisuutta ei haluttu käyttää – valtapoliittisten päämäärien johdosta.

Hallitusneuvottelut olisivat antaneet eduskunnalle mahdollisuuden hakea toisenlaista politiikkaa. Sitä sosialidemokraatit esittivät. Voi olla, että nyt nähty varmistaa sen, ettei todelliseen muutokseen ole mahdollisuutta ilman kansan uutta valtakirjaa, ilman eduskuntavaaleja.

On sanottu, että hallitusneuvotteluita ei pidä uudelleen avata, koska talous kasvaa. Kyllä, talous kasvaa ja kansainvälinen, erityisesti Suomen päämarkkina-alueilla puhaltava myötätuuli tukee vuonna 2015 tapahtunutta käännettä. Valitettavasti tässä käänteessä kaikki suomalaiset eivät ole mukana.
Epäoikeudenmukaiset leikkaukset jatkuvat ja uudet veronalennukset, kuten apteekkarivähennykset ja miljoonaperintöjen verotuksen keventämiset tuovat kymmenien tuhansien uudet edut heille, joilla ennestään jo eniten on.

Arvoisa puhemies,

Suomalaiset ansaitsevat parempaa.

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä esittää, että Suomea vahvistetaan maana, jossa oikeus ei katso ihonväriä eikä syntyperää ja jossa ihmisillä on halu tukea ja arvostaa toinen toistaan. Jossa eriarvoisuutta vähennetään ja kaikki pidetään mukana.

Kun kohtaa toisen ihmisen ja katsoo pintaa syvemmälle, näkee toisessa myös itsensä. Olemme pohjimmiltaan samanlaisia, ja saman arvoisia. Kun uskallamme kohdata toisemme, myös pelko hälvenee.

Me haluamme Suomen, jossa päättäjät omalla esimerkillään osoittavat, ettei vihalle, sorrolle tai rasismille ole tilaa. Me haluamme nähdä yhteistyön Euroopan ja koko maailman tasolla arvona ja mahdollisuutena. Me haluamme maan, jossa nämä arvot eivät ole kaupan.

Me haluamme Suomen, jossa päätöksenteko on läpinäkyvää ja jossa hallitus vastaa toiminnastaan eduskunnalle ja Suomen kansalle. Me haluamme hallituksen, jossa edustettuina olevien puolueiden asemat perustuvat kansan vaaleissa ilmaisemaan tukeen.
Arvoisa puhemies,

Edellä sanotun perusteella esitän seuraavan epäluottamuslauseen.

”Tapa, jolla hallitus koottiin ei edusta avoimen kansanvaltaisen demokratian toimintaperiaatteita. Koska hallitus ei myöskään ollut valmis uudistamaan hallitusohjelmaa ja sen arvopohjaa esitän, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.”