Puhe eduskuntaryhmän kesäkokouksessa

Puhe eduskuntaryhmän kesäkokouksessa

SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokous 23.8.2017 Kouvola Ryhmäpuheenjohtaja Antti Lindtmanin avauspuhe

 

Rakkaat eduskuntaryhmän jäsenet, hyvät avustajat ja ryhmäkanslian väki, hyvät tiedotusvälineiden edustajat, hyvät kuulijat,

Bästa vänner,

Leppoisan ja rauhallisen heinäkuun jälkeen elokuu sai käänteen, jota kukaan ei olisi toivonut. Tätä oli osattu odottaa ja pelätä, mutta silti se tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta – surullisena yllätyksenä.

Turku ja koko Suomi pysähtyivät viime perjantaina suureen järkytykseen. Silmitön väkivalta kohdistui täysin viattomiin ihmisiin. Se herättää tuntemuksia, joiden kuvaamiseksi on kovin vähän sanoja.

Eino Leinoa mukaillen:

”Oi, onnellinen, joka herättää

niitä voimia hyviä voisi!

Oi, ihmiset toistanne ymmärtäkää,

niin ette niin kovat oisi!

Miks emme me kaikki yhtyä vois?

Ja yksi jos murtuis, muut tukena ois.

Oi, ihmiset toistanne suvaitkaa!

Niin suuri, suuri on maa.”

Ehdotan, että pitäisimme tässä alussa hiljaisen hetken Turun julman ja raukkamaisen väkivallan uhrien muistolle.

Kiitos.

Emme vielä tiedä kaikkea tapahtuneesta. Poliisi tutkii näitä käsittämättömiä, vastenmielisiä vihatekoja terroristisessa tarkoituksessa tehtyinä murhina ja murhan yrityksinä. Sellaista tutkintaa maamme ei ole ennen kokenut.

Terrorismi näyttää nyt ensimmäistä kertaa rantautuneen Suomeen. Terrorismin tarkoituksena on kylvää vihaa ihmisten välille. Viha ja pelko ovat terroristien käyttövoima. Näille tunteille me emme saa antaa tilaa. Tämä on meidän kaikkien taistelu terrorismin tavoitteita vastaan. Se taistelu ei katso ihonväriä, uskontoa, tai sukupuolta.

Kauheuksien keskellä on syytä antaa tunnustus kaikille auttajille. Suomen poliisi ja muut viranomaiset, ensihoitajat, sairaanhoitajat sekä lääkärit tekevät työtä, jota meidän on syytä arvostaa. Turun torilla myös moni kansalainen laittoi henkensä likoon auttaakseen kanssaihmisiä.

Tapahtumat Turun torilla eivät olleet jakautumista maahanmuuttajiin ja kantasuomalaisiin. Tapahtumat olivat taistelu terroristi vastaan muut. Siitä kertovat urheasti uhreja auttaneiden ja tekijää takaa-ajaneiden nimet. Sankareita olivat muun muassa Arya, Ahmed, Pauli, Hassan, Juha, Hasan, Jani ja Klaus. Kuten professori Jaakko Hämeen-Anttila osuvasti kiteytti: ”Jakolinja ei Turussa kulkenut maahanmuuttajien ja kantaväestön, vaan puukottajan ja hänen uhriensa välillä.”

Turun tapahtumiin täytyy reagoida vahvasti ja vastuullisesti. On huolella paneuduttava siihen, miten kansalaisen turvallisuutta voidaan parantaa. On käytävä lävitse niin viranomaistoiminnat ja toimintamallit sekä lainsäädännön muutostarpeet ja viranomaisresurssit. On avoimesti arvioitava, onko poliisin ja viranomaisten yhteistoiminnassa ja toimintavaltuuksissa parannettavaa tai onko turvapaikkakäytännöissä muuttamisen tarvetta.

Muutokset on tehtävä kiihkottomasti, asiallisen valmistelun pohjalta eikä näillä asioilla ole nyt varaa politikoida – ihmisten turvallisuudella ei pidä tehdä halpaa politiikkaa.

Suomalaisen yhteiskunnan vahvuus mitataan nyt siinä, ettemme kriisin hetkellä lisää vastakkainasettelua ja luo eripuraa eri ihmisryhmien välille, vaan tuemme toisiamme tällaisen väkivallan uhan edessä. Vastuullisten poliittisten toimijoiden tehtävänä on nyt vaalia kansallista eheyttä, torjua väkivalta, kaikkinainen ääriajattelu ja ihmisvihan lietsonta. Tässä puoluejohtajilla ja poliittisilla päättäjillä on Suomen kansan edessä aivan erityinen vastuu.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho erottuu muista päättäjistä toiminnassaan. Kanssaihmisten auttamiseksi monet Turussa kohtalokkaana perjantaina läsnäolleet laittoivat oman henkensä likoon, heidän joukossaan myös maahanmuuttajat. Europarlamentaarikko Halla-aho sen sijaan näkee vaivaa kyseenalaistaa sen, että maahanmuuttajat olisivat auttaneet puukotuksen uhreja. Halla-ahon kommentit ovat paljon puhuvia. Niitä ei voi vaieten sivuuttaa, sillä juuri tällainen toiminta lietsoo, ei vähennä vastakkainasettelua maassamme. Ja väestöryhmien vastakkainasettelu ja pelko ovat juuri sitä toimintaa, johon terrorismilla pyritään.

En tiedä, onko puheenjohtaja Halla-aho Eino Leinon runouden ystävä, mutta toivoisin, että hän avaisi sydäntään kansallisrunoilijallamme ajassa kestäville ajatuksille.

Oi, ihmiset toistanne ymmärtäkää,

niin ette niin kovat oisi!

Miks emme me kaikki yhtyä vois?

Ja yksi jos murtuis, muut tukena ois.

Oi, ihmiset toistanne suvaitkaa!

Kun seuraavan kerran ek puolueiden puheenjohtajat tapaavat Presidentti Niinistön, on syytä toivoa, että tästä tapaamisesta lähtee yhtenäinen viesti suomalaisille: Suomi torjuu yksimielisesti terrorismin, väkivallan ja sillä uhkaamisen sekä kaikenlaisen ihmisvihan ja väestöryhmien vastakkainasettelun.

 

Toimikaamme niin, että Turun puukotukset kokoavat suomalaiset yhtenäisenä toimintaan terrorismia, ääriajattelua ja suvaitsemattomuutta vastaan. miten tässä onnistumme, sen mukaan meitä jälkipolvet myöhemmin arvioivat.

Turvallisuus on meidän kaikkien yhteinen asia. Mutta erityisesti poliittisten päättäjien on pystyttävä nyt tekoihin. Hallintovaliokunnan sosialidemokraattiset kansanedustajat ovat viime keväänä julkaistussa pamfletissa tehneet joukon ehdotuksia sisäisen turvallisuuden korjausliikkeen tekemiseksi. Turun tapahtumat osoittavat, että näiden toimenpiteiden toteuttamisella on todellinen tarve.

Pamfletissa muun muassa esitetään, että poliisien koulutusmäärä on vakiinnutettava 400 aloituspaikkaan vuosille 2018 ja 2019. Jokaiselle poliisille on myös turvattava työpaikka. Meidän on turha kouluttaa poliiseja kortistoon.

Tarvitsemme monia eri toimia, jotta voimme vastata tämän ajan turvallisuushaasteisiin. Näistä keinoista on pystyttävä puhumaan avoimesti.

Hyvät ystävät,

Sipilän hallituksen Kaikkea tekemistä leimaa epävarmuus. Suomea ei ole laitettu kuntoon, kuten luvattiin. Kahtiajako on syventynyt. Talous kasvaa maailmantalouden imussa, mutta hallituksen toimet jäävät puolitiehen.

Hallitus on päässyt puoliväliin taipaleestaan ennen äänestäjien arviota vaaliuurnilla 2019. Vaikka käytännössä vaaleihin on kaksi vuotta aikaa, alkaa tästä syksystä hallituksen viimeinen mahdollisuus näyttää, pystyykö se enää todellisiin päätöksiin. Kello tikittää.

Joka kerta, kun hallitus on tehnyt leikkauksia, se on perustellut niitä sillä, että ne tehdään pakon edessä, jotta velaksi eläminen lopetetaan. Samalla, kun hallitus on leikannut eläkeläisiltä, lapsiperheiltä, koulutuksesta, opiskelijoilta ja työttömiltä, se on kuitenkin voinut jakaa varoja omille eturyhmilleen. Näyttääkin siltä, ettei leikkauksia ole tehty siksi, että talous saataisiin kuntoon, vaan siksi, että leikkauksilla on rahoitettu suuret hyväosaisten veronkevennykset kuten korkeimpien tulonsaajien ansiotulojen verotuksen alennukset, miljoonaperintöjen verohelpotukset, autoveron alennukset sekä uudet käsittämättömät verovähennykset kuten metsävähennykset sekä apteekkarien verovähennykset.

Hallituksen sulle-mulle –veropolitiikkaan pitää saada muutos. Oikeudenmukaisuus on verotuksen tärkeä periaate. Siksi pienituloisten verojen ei pidä antaa kiristyä ensi vuonna, vaan maksujen korotukset on kompensoitava veronkevennyksillä.

Oikeudenmukaista on suunnata panokset muutenkin pienituloisiin. Viestimme hallituksen tulevaan budjettiriiheen on selkeä: perukaa siivoojien, lähihoitajien, ensihoitajien, opettajien, koulunkäyntiavustajien, keittiötyöntekijöiden ja muiden julkisen sektorin työntekijöiden lomarahaleikkaus. Hallitushan näitä leikkauksia ajoi. Hallituksella on valta myös perua ne.

Se loisi tunnetta luottamuksesta, jonka varassa Suomea viedään yhä parempana seuraaville sukupolville. Se olisi myös piristysruiske kotimaiselle kulutukselle.

Ihmettelen, kuinka kauan pääministeri ja valtionvarainministeri vaikenevat epäoikeudenmukaisesta lomarahaleikkauksesta ja kieltäytyvät ottamasta kantaa asiaan.

Hyvät ystävät,

Koko maailma elää nyt ennen näkemätöntä murroskautta. Suomi on osa tätä murrosta. Meillä on kuitenkin mahdollisuus päättää, millaista maailmaa me seuraavalle sukupolvelle rakennamme.

Rohkeus on huomisen sana. Rohkeutta tarvitsee Suomi, mutta rohkeutta tarvitsee myös sosialidemokraattinen liike. Rohkeutta ajatella uudella tavalla, rohkeutta haastaa, rohkeutta tehdä valintoja. Nyt jos koskaan tarvitaan kaukokatseisuutta.

Ystävät, SDP pystyy parempaan!

Kansalaisten katse kohdistuu nyt ennen kaikkea siihen, miten sosialidemokraattinen liike vastaa tulevaisuuden haasteisiin.

Aikamme suuri kysymys on ympäristön ja luonnon kestävyys. Jos tämä yksi maapallo halutaan pelastaa, on elämäntapamme muututtava kestävämmäksi. Kestävät valinnat eivät vaadi keneltäkään mahdottomia. Luonnon kestokykyä kunnioittava elämäntapa on mahdollista jokaiselle, ja siihen yhteiskunnan tulee kannustaa. Kouluruokailu, rakentaminen ja työmatkaliikenne ovat vain esimerkkejä arkipäivän asioista, jotka osataan jo nyt tehdä kestävästi. Hyvä ja onnellinen elämä on myös kestävää elämää.

Ympäristön kantokyky asettaa uudet reunaehdot ihmiskunnan elämäntavalle. Maailman väkiluvun kasvu sekä ilmastonmuutos haastavat myös sosialidemokraatit uudenlaiseen ajatteluun. Siksi ympäristöasiat ja kestävän kehityksen ajattelu on nostettava Forssan ohjelman tärkeiden asioiden, kuten työn ja oikeudenmukaisuuden rinnalle.

On paljon konkreettisia asioita, joihin voimme tarttua.

Tarvitsemme tehokkaampia toimia mm. ruokahävikin pienentämiseksi. On hienoa, että edustaja Ilmari Nurminen on ollut tässä asiassa aktiivinen. Tarvitsemme myös uusia toimia Itämeren suojelemiseksi ja suomalaisen luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Ympäristöjärjestöjen tuet on myös nostettava riittävälle tasolle.

Sanotaan, että pienistä puroista syntyy suuri virta. Vantaalla tämä on toteutettu melkeinpä kirjaimellisesti. Meillä luontojärjestöt ja kaupunki ovat yhteistyössä palauttaneet elottomiksi peratut ojat iloisesti soliseviksi puroiksi

On myös oivallettava, että oikein toteutettuna Suomi hyötyy ekologisesta ajattelusta. Se ei ole pois kasvusta ja hyvinvoinnista – päinvastoin. Se, joka keksii ratkaisun esimerkiksi muoviongelmaan, istuu uudessa Nokiassa.

Hyvät ystävät,

Toinen aikamme suuri kysymys liittyy koulutukseen ja osaamiseen. Sivistys ei ole syntynyt tyhjästä. Se on koulutusjärjestelmämme tulosta. Se on osaltaan tulosta tuosta Forssan ohjelman kaukokatseisesta tavoiteasettelusta.

Nyt näyttää ensimmäistä kertaa koko itsenäisen historiamme aikana siltä, että koulutustasomme on laskussa. Sitä me emme voi hyväksyä. Suomen tärkeintä kilpailukykyvalttia – osaamista – ei saa hukata. Päinvastoin. Sen tarve kasvaa jatkuvasti.

Siksi Suomi tarvitsee osaamisloikan. Se koskee niin varhaiskasvatusta, peruskoulua, toista-astetta kuin korkeakouluja. Se tarkoittaa riittäviä resursseja, mutta myös kykyä uudistua. Meidän tärkeä tavoite on kasvattaa ehjiä lapsia, sillä on paljon vaikeampi korjata rikkinäisiä aikuisia.

Nämä aikamme suuret kysymykset tulevat näkymään tänä syksynä vaihtoehdossa, jota me tulemme tarjoamaan hallitukselle. Koska toisenlainen maailma on mahdollinen.

Ympäristöasiat ja suomalainen osaaminen ovat myös pitkälle tulevaisuuteen, yli vaalikausien ulottuvia kysymyksiä. Näiden teemojen osalta olisi tärkeää löytää puoluerajat ylittäviä tavoitteita. Me sosialidemokraatit olemme tässäkin asiassa valmiita yhteistyöhön. Tulenkin kutsumaan ensivaiheessa kaikki oppositioryhmät koolle etsimään yhteisiä linjauksia, jotta pystymme oppositiosta tarjoamaan hallitukselle uusia eväitä erityisesti juuri paremman ympäristöpolitiikan sekä osaamisloikan saavuttamiseksi. Uskon, että nämä kysymykset ovat tärkeitä kaikille oppositiopuolueille ja niistä on mahdollista löytää yhteiset linjaukset, joita tänä syksynä viedään eteenpäin.

Hyvä eduskuntaryhmä!

Tervetuloa tänne Kouvolaan.

Kouvola – kaikkea kivaa betonista – kuuluu sanonta. Kouvolalaisilla itselläänkin riittää itseironiaa, kun he ensimmäisenä mainostavat omaa kaupunkiaan tunnettuna betonikaupunkina.

Mutta kyllä täältä muutakin löytyy. Repoveden kansallispuisto on mitä mainioin luonnonsuojelukohde ja myös Jaalassa sijaitseva Verlan tehdasmuseo on valittu Unescon maailmanperintökohteeksi. Suosittelen tutustumaan molempiin.

Eivätkä nämä kouvolalaiset aivan negatiivisuuteenkaan ole vaipuneet.  Facebookissa toimii kuuleman mukaan erittäin suosittu ja aktiivinen ”Positiivisten ihmisten Kouvola” -ryhmä. Äskettäin oli järjestetty facebook-ryhmässä ideoitu tempaus, jossa kaikki Kouvolassa junasta nousseet olivat saaneet halauksen! Pitääkin ehdottaa samaa tuolla Vantaalla.

Muistetaan myös se, että kuntavaaleissa SDP:n saavutti täällä yli 25 prosentin kannatuksen ja suurimman puolueen aseman. Se on onnistuneen työn tulosta. Kouvolassa on pystytty yhdistämään vanha teollinen pohja uuden ajan mahdollisuuksiin.

Rakkaat ystävät,

Hyvin toimiva ryhmä on aina vahvempi kuin osiensa summa. Yhdessä olemme enemmän. Nyt meitä tarvitaan.

Näillä sanoilla haluan toivottaa kaikille hyvää kesäkokousta!