Puhe Eduskuntaryhmän kesäkokouksessa

Puhe Eduskuntaryhmän kesäkokouksessa

Muutokset puhuttaessa mahdollisia

Tällä kertaa alkuun sopivat Eino Leinon säkeet.

Meill’ on niin kiire, niin kiire!
Emme ehdi me vuottamaan.
Maa kukkivi vuodesta vuoteen,
meillä yksi on vuosi vaan.

Ja yksi on vuodessa kesä.
Ikä ihmisen lyhkänen on:
päivä yks kun lehteä tekee,
jo toinen on marjaton.

Hyvät kollegat ja ystävät,

Tänä vuonna Suomen kesä on yllättänyt ja sykähdyttänyt ehkä vieläkin enemmän kuin aiemmin. Vaikka huoliakin tulevasta on ollut mielessä, on tänä kesänä herkistynyt katselemaan luonnon kauneutta ja ääniä aiempaa keskittyneemmin. Meistä moni on pysähtynyt yksinkertaisten perusasioiden äärelle.

Kuten huomasimme, myös pääministeri näytti ottaneen kesästä ja lyhyestä lomasta kaiken irti. Haluan vielä tässä yhteydessä koko eduskuntaryhmän puolesta onnitella Sannaa ja Markusta naimisiinmenon johdosta. Sanonta kuuluu, olkaa oikeat toisillenne. Minä uskon, että te olette!

Sannalle myös pikaista paranemista!

Hyvät ystävät, Olemme varmasti valmiita tulevaan syksyyn, joka tulee olemaan täynnä työtä ja kauaskantoisia ratkaisuja. On selvää, että syksystä ei tule normaali: ilmassa on paljon epävarmuutta ja mieltä askarruttavia kysymyksiä. Niin meillä kuin kaikilla kansalaisilla.

Korona-kriisin alusta asti on ollut selvää, että isoja päätöksiä joudutaan tekemään epävarmuuden keskellä ja vailla täyttä tietoa. Moniin kysymyksiin on pitänyt reagoida ajassa ilman täydellistä tilannekuvaa. Leimaavaa tälle kriisille on ollut, että joka ikinen päätös on ollut kovan arvostelun kohteena. Välillä on kiristetty liikaa ja välillä liian vähän. Välillä olisi pitänyt edetä nopeammin, välillä taas hitaammin. Oikein tai väärin – aina väärin päin.

Esimerkki. Samat tahot, ketkä vielä heinäkuussa kritisoivat, että rajoituksia pitäisi purkaa nopeammin, ovatkin jo nyt sitä mieltä, että pitäisikin tehdä juuri päinvastoin – rajoittaa enemmän ja nopeammin. Ota tästä nyt selvää.

Jatkossakin joudumme tekemään nopeita päätöksiä ja elämään ajassa. Nyt käytössä on tartuntatautilain mahdollistamat keinot. Koronan toiseen aaltoon vastataan nyt hallituilla, kohdennetuilla ja oikein ajoitetuilla toimilla. Tärkeää on, että toimilla aiheutetaan mahdollisimman vähän haittaa taloudelle, yhteiskunnalle ja kansalaisille. Tilannetta seurataan tarkasti, ja olemme valmiita reagoimaan nopeasti tilanteen vaatimalla tavalla.

On varmasti niin, että monistakin yksityiskohdista hallitus tulee edelleenkin saamaan osakseen tiukkaakin kritiikkiä. On kuitenkin hyvä nähdä kokonaiskuva. Keväästä selvisimme terveysnäkökulmasta Suomessa kohtuullisen hyvin. Taudin leviäminen saatiin pidettyä kansainvälisesti katsoen hyvin aisoissa. Näyttää myös siltä, että talouden osalta pärjäsimme paremmin kuin yksikään toinen maa ja talousnotkahdus oli pienempi kuin muissa maissa. Suomen bruttokansantuote laski tämän hetken tiedon mukaan toisella neljänneksellä verrattuna ensimmäiseen neljännekseen vain 3,2 prosenttia, kun EU:ssa lasku oli keskimäärin 11.7 prosenttia.

Opposition uskottavuutta lisäisi huomattavasti, jos se uskaltaisi tunnustaa Suomen pärjäänneen hyvin. Hyvä Petteri, ei aina tarvitse olla hallituksen kanssa eri mieltä. Voisihan sitä välillä sanoa, että näistä hallituksen toimista olemme samaa mieltä.

Nyt ote ei saa herpaantua kun syksy alkaa. Hallituksen uusia toimia ja viranomaisten sekä terveydenhoidon ammattilaisten ja suuren yleisön valppautta tarvitaan. Tänään ilmassa on paljon turhaa ja väärää arvostelua hallitusta kohtaan.

Sanna, sinä ja joukkueesi teette erinomaisen hyvää ja tärkeää työtä.

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä antaa täyden tukensa teille jokaiselle, ja koko hallitukselle koronan vastaisessa taistelussa.

Hyvät ystävät, Talous- ja työllisyyspolitiikka on kirvoittanut paljon keskustelua. Vastuullista on, että talouspolitiikka mitoitetaan suhdanne- ja työllisyystilanteen edellyttämällä tavalla. Se tarkoittaa, että elvytystä pitää edelleen jatkaa. Myös Euroopan unionin elpymisrahaston varojen tehokkaalla käytöllä on tuettava työllisyyttä, kasvua ja oikeudenmukaisia ilmastoratkaisuja.

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä lähtee siitä, että työllisyyttä parannetaan parhaiten kannustavuutta lisäämällä, koulutukseen ja osaamiseen satsaamalla sekä työllisyyspalveluita parantamalla. Hallituksen on tehtävä uudistuksia, jotka parantavat työllisyyttä ja kasvua kestävällä tavalla. Lisäksi tarvitaan kasvua ja työpaikkojen syntyä tukevia investointeja esimerkiksi infraan ja ilmastotoimiin. Kriisin sosiaalisten kustannusten välttäminen sekä kestävä yhteiskunnan elpyminen ovat tämän hetken talouspolitiikan ydintä.

Moni työllisyyttä lisäävä uudistus etenee jo täyttä vauhtia. Esimerkiksi työllisyyden kuntakokeiluilla vastuuta työllistämisestä tuodaan lähelle ihmistä. Avainasemassa näissä kokeiluissa ovat työllisyyden, koulutuksen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden nykyistä parempi yhteensovittaminen. Kuntakokeiluilla hallitus auttaa työllistymään niitä, jotka kaikkein eniten tukea tarvitsevat. Tässä työssä kuntakokeilut ovat osoittautuneet erittäin toimiviksi kuten esimerkiksi Vantaalla ja Tampereella on nähty. Esimerkiksi Vantaalla yli 50-vuotiaiden työttömyysjaksot ovat lyhentyneet merkittävästi.

Myös toinen iso uudistus – oppivelvollisuuden laajentaminen ja maksuton toinen aste – etenee. Tehdään tämä nyt täysin selväksi: korona-kriisi ei ole vähentänyt tarvetta pitkällä tähtäimellä työllisyyttä lisääville ja syrjäytymistä vähentäville uudistuksille, vaan päinvastoin lisännyt niiden tarvetta. Vihriälän raportin ja Etlan selvitysten suosittelema oppivelvollisuuden laajentaminen on juuri tällainen uudistus.

Hallitusohjelmaan kirjattujen toimien lisäksi tarvitaan myös uusia toimenpiteitä, jotta Suomeen saataisiin syntymään uusia työpaikkoja. Haluan itse nostaa keskusteluun vielä yhden liian vähän huomiota saaneen työllisyystoimen: päivähoitomaksujen alentamisen, joka on syytä käydä läpi budjettiriihessä. Etenkin kasvukeskuksissa tämä tekisi työn vastaanottamisen nykyistä helpommaksi. Toimenpide myös lisäisi lapsiperheiden käytössä olevia tuloja. Se parantaisi vanhempien työllisyyttä ja toisi näin positiivisia vaikutuksia sekä nyt että pitkällä tähtäimellä.

Hyvät ystävät, Kunnat ovat suomalaisen hyvinvoinnin moottoreita. Näinä aikoina opettajien, lääkäreiden, sairaanhoitajien, nuorisotyöntekijöiden, sosiaalityöntekijöiden ja monien muiden kunnissa tekemä työ on noussut arvoon arvaamattomaan. Kunnissa ollaan paljon vartijoina siinä, että koronan aiheuttamat yhteiskunnalliset ja sosiaaliset iskut olisivat mahdollisimman pieniä. Kunnissa arjen sankareiden tekemä työ varmistaa, ettei hyvinvointivelka kasva kestämättömästi ja pystymme ennaltaehkäisemään syrjäytymisestä ja pahoinvoinnista tulevaa laskua.

Viime viikolla julkistettu valtiovarainministeriön budjettiesitys on tehty hallitusohjelman suuntaviivojen mukaisesti. Finanssipolitiikkaa ei vielä esitetä kiristettäväksi.

Tämän vuoden lisätalousarviopäätösten toimeenpano ja EU:n elpymisrahastosta tuleva rahoitus ovat elvytyksen pääpilarit. Kuntatalouden haasteisiin hallituksen pitää vielä paneutua syyskuun budjettiriihessä.

Koronan myötä kuntien tilanne on kiristynyt entisestään ja siksi budjettiesitys ei vielä tunnista riittävästi kansalaisten peruspalvelujen turvaamisen tarpeita muuttuneessa tilanteessa. Koronan toisen aallon kanssa kamppailuun valmistautuvat kunnat tarvitsevat valtion tukea myös ensi vuodelle ja tässä jääkin vielä työtä budjettiriiheen.

Kun kriisi jatkuu, ilman valtion lisätoimenpiteitä uhkana ovat lomautukset, irtisanomiset, muut säästötoimenpiteet sekä kuntaverojen korotukset. Vaarana on sosiaalisen velan ja syrjäytymisen lisääntyminen ja osaamisen hiipuminen. Se olisi myrkkyä Suomen tulevaisuudelle, ja tulisi kalliiksi kriisin jälkihoidossa.

Siksi sosialidemokraatit eivät halua jättää kuntia yksin ongelmiensa kanssa. Budjettiriihessä on käytävä tarkasti kuntien tilanne läpi ja tässä yhteydessä on varmistettava, että elintärkeiden palveluiden resurssit turvataan haasteiden keskellä. Erityisen tärkeää on tehdä ratkaisuja, jotka vahvistavat kuntien omaa tulopohjaa. Siksi budjettiriihessä on tehtävä päätös kuntien yhteisöveron jako-osuuden korottamisesta ensi vuodelle. Tämä veroratkaisu yhdessä muiden toimien kanssa toisi helpotusta ensi vuoden kuntabudjettien rakentajille.

Hyvät ystävät, Nyt tarvitaan paljon positiivista mieltä ja rohkeutta katsoa eteenpäin. Sitä meiltä varmasti löytyy.

Näillä sanoilla avaan sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän kesäkokouksen.