Lindtman: Hoivapalveluyritysten ongelmiin on tartuttava välittömästi

Lindtman: Hoivapalveluyritysten ongelmiin on tartuttava välittömästi

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman vaatii pääministeri Sipilältä ja koko hallitukselta selittelyjen sijaan välittömiä toimenpiteitä valvonnan parantamiseksi hoivapalveluyrityksissä.

– Valviran perustelut Esperi Caren Kristiinankaupungin yksikön sulkemiseksi ovat pysäyttävää luettavaa. Sen sijaan, että yritetään vakuuttaa, että valvonta toimii, on nyt syytä ryhtyä nopeisiin toimenpiteisiin asian korjaamiseksi. Siksi harkitsemme välikysymystä aiheesta, sanoo Lindtman.

Asiasta vastaava peruspalveluministeri Saarikko totesi vain muutama viikko sitten, että yritysten omavalvonta on avainasemassa potilasturvallisuuden varmistamisessa. Valvonnan vakavista ongelmista on kuitenkin saatu tietoa jo useamman vuoden ajan.

– Hallituksen suunnalta kuullut kommentit pakottavat kysymään, ottaako hallitus edelleenkään valvonnan puutteita riittävän vakavasti. On hämmästyttävää, ettei tähän ole jo puututtu. Valvontaviranomaisilta on kuultu useita hätähuutoja, mutta hallitus ei ole niihin tarttunut. Pitääkö aina tapahtua näin vakavia rikkomuksia ennen kuin tilanteisiin herätään?

Tapaukset osoittavat, että valvontaviranomaiset ovat ylityöllistettyjä eikä heillä ole ollut riittäviä resursseja puuttua epäkohtiin. Lindtman myös kummastelee sitä, että samat tahot, jotka ovat yrittäneet kaataa tai heikentää hoitajamitoitusta, ovat nyt huolissaan tilanteesta.

– Toivottavasti tilanteeseen nyt todella herätään. Hallituksen sote-uudistuksen markkinamallissa riskit edelleen kasvaisivat, kun toimijoiden määrä lisääntyy merkittävästi. Myös valvonta monimutkaistuisi samalla kun valvontatoimintaan kohdistuu säästöpaineita. Esperi Carenkin tapaus osoittaa, miten välttämätöntä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen on tehdä hallitusti ja kansalaisten etu edellä, jotta tämän kaltaisten ongelmien lisääntyminen vältetään.

– Uudistusten yhteydessä on varmistettava, että valvonnan lainsäädäntöpohja on valmisteltu hyvin huolellisesti ja sen resurssit ovat turvatut. Tässä ei ole varaa kompromisseihin.

Lindtman painottaa, että nyt on käytävä kiireesti läpi valvovan viranomaisen toimivaltuudet ja tarkasteltava, käytetäänkö valvonnassa kaikkia lain suomia valtuuksia täysimääräisesti tai tarvitaanko toimivaltuuksien vahvistamista entisestään. Ilman etukäteisilmoitusta tehtävien pistokokeiden osuutta valvonnassa pitää lisätä selvästi nykyisestä.

– Esitän pikaisesti harkittavaksi, tulisiko hankintalakia uudistaa niin, että sote-hankinnoissa laatukriteerien huomioon ottaminen olisi pakollista. Tärkeää on myös kaikissa tilanteissa varmistaa, että hoivakodeissa on riittävä ja ammattitaitoinen henkilökunta.