Lindtman: Harmaa talous kuriin

Lindtman: Harmaa talous kuriin

Kansanedustaja, SDP:n varapuheenjohtaja Antti Lindtmanpitää tärkeänä että valtion talousarvioehdotuksessa lisätään entisestään toimia harmaan talouden kitkemiseksi. Lindtman muistuttaa, että vastuu työnantajavelvoitteiden hoitamisesta on ennen kaikkea jokaisella työnantajalla.

– Tällä viikolla eduskuntaan lähetekeskusteluun tulleessa valtion talousarvioesityksessä on useita toimia harmaan talouden kitkemiseksi. Osana harmaan talouden torjuntaa esitetään talousrikosten käsittelyyn tuomioistuimille, syyttäjille ja ulosottolaitokselle yhteensä 5,2 miljoonaa euroa, mikä on 0,6 miljoonaa euroa enemmän kuin kuluvana vuonna. Lisäksi harmaan talouden torjuntaa edistetään perustamalla poikkihallinnollinen viranomaistiedon tietolähdejärjestelmä

– Harmaan talouden torjunta on yksi tämän hallituksen kärkihankkeista, ja jo ennen nyt käsiteltävää budjettia harmaan talouden torjuntaan on satsattu runsaasti erilaisin toimenpitein. Tämä budjetti jatkaa aloitettua linjaa. Vuoden alussa harmaan talouden torjunnan ministerityöryhmä hyväksi ohjelman, johon on koottu lukuisia toimia harmaan talouden kitkemiseksi. Hankkeiden toteuttamisella tavoitellaan 300–400 milj. euron vuosittaista verojen ja sosiaalivakuutusmaksujen lisäystä, rikosvahinkojen estämistä sekätakaisinsaatua rikoshyötyä.

– Vastuu harmaan talouden valvonnasta on julkisella vallalla, ja nyt tähän työhön lisätään työkaluja entisestään. Aivan ensisijaisesti vastuu siitä, että harmaata työvoimaa ei käytetä, on kuitenkin jokaisella työnantajalla. Saan kansalaisilta palautetta lähes päivittäin siitä, että työn tilaajia ei kiinnosta maksetaanko työstä verot ja sosiaaliturvamaksut vai ei. Vetoan nyt työnantajiin, että jokainen valvoisi omaa tuotantoketjuaan. Yhteiskunnan huijaaminen ei ole mitenkään varastamista reilumpaa.