Koettelemus on yhteinen

Koettelemus on yhteinen

Kolumni on julkaistu 16.4.2020 KaupunkiSanomissa

Koko maailma kamppailee nyt kokonaan uudenlaisen haasteen äärellä. Koronavirus on myös suomalaisen yhteiskunnan vaikein koettelemus sitten sodan jälkeisen ajan.

Totuttu elämä on rajoittunut monin tavoin. Koulut, kirjastot, teatterit, uimahallit ja ravintolat on suljettu. Julkisia kokoontumisia on rajoitettu. Matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen on keskeytetty. Uusimaa on eristetty. Samalla tartuntaketjujen selvittämiseksi kehitetään uusia toimintamalleja ja esimerkiksi suojavarusteiden, lääkkeiden ja laitteiden hankintaan on varattu reilusti lisärahaa.

Koettelemus kohtelee meitä epätasaisesti. Joillakin pienyrittäjillä kassa tyhjenee, monet pienipalkkaiset joutuvat lomautetuiksi. Toiset taas joutuvat tekemään ylitöitä jaksamisensa rajoilla. Siksi tarvitsemme yhteisvastuuta ja toistemme auttamista – kaikki omien voimavarojensa ja kykyjensä mukaan. 

Suomalainen yhteiskunta halutaan pitää eheänä läpi kriisin. Siksi lomautetuiksi joutuneiden turvaa parannetaan. Kaikista tärkeintä on varmistaa, että jokainen saisi työttömyysetuuden ajallaan ilman kohtuuttomia viivytyksiä. Myös esimerkiksi kuntia, terveydenhuoltoa, liikunnan, kulttuurin ja nuorisotyön toimijoita, perheitä, rajavartiostoa ja poliiseja tuetaan lisäresurssein. Elinkeinoelämää ja vaikeuksiin joutuneita yrittäjiä tuetaan merkittävällä tukipaketilla. On selvää, että tämänkin jälkeen talous ja yritystoiminta tulee vaatimaan vielä paljon lisää huomiota ja aitoa elvytystä.

Rajoitustoimet eivät ole helppoja ja ne vaativat paljon meidän jokaisen arjessa. Vaikeinakin hetkinä on ajateltava, että meidän on tehtävä kaikkemme suojellaksemme elämää. Menestyvä talous ja toimiva arki ovat tärkeitä, mutta kaikkein tärkeintä on elämä. Talouskaan ei voi ikinä toipua, jos emme saa itse tautia kuriin. 

Yksikään sukupolvi ei voi valita koettelemuksiaan. Tämän sukupolven tehtävä on suojella heitä, jotka tämän maan ovat meille rakentaneet. Kannamme vastuuta ikäihmisistä ja muista riskiryhmiin kuuluvista. Pidämme huolta terveydenhuoltomme kantokyvystä. 

Kriisin keskellä on tärkeää yhdistää voimat ja etsiä ratkaisuja. Kun olemme voittaneet tämän vitsauksen, on aika tehdä oppiraporttia; tutkia talousjärjestelmäämme ja miettiä kuinka nopeasti terveydenhoitomme ja koko yhteiskuntamme pystyy vastaamaan uusiin uhkiin. 

Maailma on kansainvälinen, niin vitsauksetkin. Koronan voittamiseen tarvitaan myös vahvaa eurooppalaista ja kansainvälistä yhteistyötä. Kykyä yhteistyöhön tarvitaan myös uhkaavan talouslaman voittamiseksi.

Tästäkin kriisistä selvitään, mutta mikään helppo työ tämä ei tule olemaan. Meillä jokaisella on oma tärkeä rooli. Tuntemattoman edessä meillä on toisemme. On tärkeää, että jätämme nyt toissijaiset erimielisyydet syrjään ja tiivistymme. Suomi on aina pärjännyt yhteistyöllä, kyvyllä sopia ja vahvalla yhteisvastuulla. Ja suomalaisten osaamiseen, sinnikkyyteen ja sitkeyteen luottaen. Niin nytkin.