Itsenäisyyspäivän puhe

Itsenäisyyspäivän puhe

Puhe on julkaistu videona Facebook-sivuillani

Eipä ole tällaista itsenäisyyspäivää oma sukupolveni ennen kokenut. Ehkä juuri siksi uskon, että tämä päivä tullaan muistamaan. Se tullaan muistamaan kriisistä, mutta samalla yhteisten ponnistelujen merkityksestä. Ponnisteluista koko kansakunnan yhteiseksi hyväksi. 

Kriisejä on Suomi historiansa aikana kohdannut ennenkin. Jokainen sukupolvi kokee omat vaikeat aikansa, eikä yksikään kansakunta voi valita koettelemuksiaan. Kaikista vaaran paikoista on Suomi kuitenkin selvinnyt ja noussut aina uuteen kukoistukseen. 

Kohtalonhetkinä on kansakunnalla ollut riittävästi luottamusta ja lujaa uskoa tulevaisuuteen. Ne ovat valaneet sellaista vakautta, jonka turvin pahimmatkin myrskyt on selätetty. Niin Suomi tulee tekemään nytkin ja tälläkin kertaa tähän tarvitaan meitä kaikkia kunkin voimavarojen mukaan. 

Korona hallitsee nyt ajatuksiamme, mieliämme ja arkeamme. Tautitilanne on pahentunut ja elämme taudin leviämisen kannalta kriittistä aikaa. Seuraavat viikot koko Suomessa ovat ratkaisevan tärkeitä. Uskon kuitenkin, että meillä on hyvät mahdollisuudet nujertaa taudin leviäminen. Sitkeyttä se edelleen vaatii – meiltä kaikilta, mutta sitkeästä puustahan tämä katajainen kansa on tehty.  

Luottamus tulevasta on kannatellut meitä läpi koronan ja olemme tähän mennessä verrattain hyvin torjuneet taudin leviämistä ja talouden notkahdusta. Siksi tärkeä tehtävä on edelleen ylläpitää luottamusta paremmasta. Pidetään kaikki mukana, estetään syrjäytymistä, satsataan koulutukseen ja tehdään investointeja tulevaisuuteen. Vain siten voimme tulevina vuosina pitää Suomen koossa, eheänä ja yhtenäisenä. Minä uskon, että suomalainen sisu näyttää tässäkin voimansa.

Juuri tällä hetkellä kaikista tärkeintä on vastata akuuttiin kriisiin ja tehdä kaikki voitava taudin leviämisen estämiseksi. Pitää rakentaa siltaa yli vaikean ajan: tukea ihmisiä, yrityksiä ja viranomaisia. Samalla on uskallettava kuitenkin katsoa myös yli käsillä olevan kriisin. 

Rohkeus ja viisaus katsoa yli koronan takaa menestyksen ja kukoistuksen myös jatkossa. Tarvitaan myös uutta ajattelua ja edelläkävijyyttä. On ilmeistä, että koronan jälkeinen maailma ei tule olemaan täysin entisensä. Meidän on tartuttava uuden maailman mahdollisuuksiin, kuten ennenkin Suomi on tehnyt. 

Maailmalla elvytyksen kohdistuessa suurelta osin uusiin puhtaisiin teknologioihin, Yhdysvaltojen palatessa ilmastotyöhön sekä Venäjän ja Kiinan siirtyessä kohti ympäristöystävällisempää ajattelua kysyntä päästöttömiin ratkaisuihin tulee kasvamaan maailmanmarkkinoilla ennennäkemättömälle tasolle. On selvää, että ne maat ja ne yritykset, jotka uskaltavat nyt investoida uusiin puhtaisiin ja ilmastoystävällisiin ratkaisuihin, tulevat pärjäämään koronan jälkeisessä maailmassa. Tässä Suomen on oltava mukana eturintamassa. 

Hyvät ystävät, Koko maailma on nyt ja vielä pitkään järkälemäisen haasteen edessä. Tästä kriisistä me nousemme parhaiten itsenäisen Suomen vahvuuksiin luottaen. Ei yksin, vaan yhdessä.

Viikko sitten Lappeenrannassa laskettiin haudan lepoon viimeinen Mannerheim-ristin ritari Tuomas Gerdt. Hän ei koskaan ottanut kunniaa sankariteoistaan vain itselleen, vaan korosti yhtenäisyyden voimaa toteamalla, että ”olihan siellä paljon muitakin mukana. En mie ollut yksin”.

Suomi on aina pärjännyt yhteistyöllä, kyvyllä sopia ja vahvalla yhteisvastuulla. Itsenäisyyttä ei ole se, että käperrymme, vaan se, että avaudumme. 

Näillä sanoilla haluan toivottaa kaikille turvallista ja rauhallista itsenäisyyspäivää. Pidetään huolta toisistamme!