Bidenillä on onnistumisen avaimet

Bidenillä on onnistumisen avaimet

Kolumni on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 11.11.2020

Pitkä jännitysnäytelmä päättyi vihdoin viime viikonloppuna. Demokraattien Joe Biden on Yhdysvaltojen 46. presidentti.

Donald Trumpin värikäs valtakausi jätti jälkensä. Selvää on, että mannerlaatat liikkuvat nyt toiseen suuntaan kuin neljän viime vuoden aikana.

Nähtäväksi jää, mitä tämä suunnanmuutos käytännössä tarkoittaa ja miten Biden taustajoukkoineen pystyy muutosta hallitsemaan. Suomikaan ei ole osaton siinä, millaisia valintoja Yhdysvaltojen uusi johto lähitulevaisuudessa tekee.

Yhdysvaltojen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että vallanvaihto sujuisi rauhanomaisesti, kuten se on aina ennenkin sujunut. Juuri nyt näyttää siltä, että se voisi olla mahdollista, ja Trumpin lähipiirissä ollaan tähän valmiita.

Kuten olemme viime vuosina saaneet nähdä, vannomatta kuitenkin paras. Jännitystä tässä suhteessa vielä riittää.

Yhdysvaltojen uuden presidentin suurin ja työteliäin haaste on maan kahtiajaon lieventäminen. Yhteistyön kättä tullaan tarvitsemaan vielä moneen, mutta se on ainoa tie hallittuun muutokseen.

Bidenillä on onneksi hyvät edellytykset koota kansaa ja lieventää ristiriitoja. Pitkä kokemus senaatista ja laajat verkostot moniin tärkeisiin avainhenkilöihin ovat suuressa arvossa. Tärkeässä roolissa on taustansakin vuoksi varapresidentti Kamala Harris.

Sisäpoliittinen työlista on pitkä ja haastava. Ristiriitojen keskellä koronavirus on akuutein kriisi, johon uuden presidentin on tartuttava heti ensimmäisenä.

Kansalaisten odotukset ovat korkealla. Bidenin alkukauden kannatus on paljon kiinni siitä, miten koronaa pystytään hallitsemaan pitämällä talouden rattaat samalla liikkeessä. Tämän viikon rohkaisevat rokoteuutiset antavat lisäpotkua näihin ponnisteluihin.

Amerikkalaisessa perinteessä uudelta presidentiltä odotetaan tuloksia nopeasti. Erityisen tarkasti seurataan ensimmäisen sadan päivän aikaa.

Iso laiva ei käänny vilahduksessa, mutta presidentin alkukauden poliittisilla linjauksilla on suuri merkitys mielialoihin Yhdysvalloissa, mutta myös muualla maailmassa. Presidentin helmikuun linjapuhetta seurataan äärimmäisen tarkasti paitsi Yhdysvalloissa koko maailmassa.

Myös lukuisat tulevat virkanimitykset ovat uskottavan muutoksen kannalta avainasemassa.

Kansainvälisesti odotukset kohdistuvat erityisesti siihen, että presidentti Biden keskittyy Yhdysvaltojen arvovallan palauttamiseen muun maailman silmissä.

Kansainvälisiin sopimuksiin, kuten Pariisin ilmastosopimukseen, palaaminen on tärkeää toteuttaa mahdollisimman nopeasti. Ratkaisut globaaleihin haasteisiin odottavat myös Yhdysvalloilta vahvaa mukanaoloa ja yhteisiä ponnisteluja.

On syytä toivoa, että Yhdysvaltojen politiikan ennustettavuus lisääntyy ja monenkeskinen sekä sääntöpohjainen kansainvälinen yhteistyö vahvistuu Bidenin linjauksien ja toimenpiteiden myötä. Tämä kehitys on Suomen kaltaisen pienen maan etu.

Suomen kannalta mielenkiintoista on, miten Biden lähtee rakentamaan suhteita Venäjään. Sillä on myös heijastusvaikutuksensa EU:n, Yhdysvaltojen ja Venäjän keskinäisiin suhteisiin. Tätä kehitystä seuraamme tarkasti ja Suomi tekee työtä sen eteen, että suhteet kehittyisivät positiiviseen suuntaan.

Presidentti Bidenin ja varapresidentti Harrisin onnistumisen paineet ovat valtavat. Odotukset niin sisäpolitiikassa kuin kansainvälisesti ovat erittäin kovat.

Aikaa ei ole hukattavaksi. Yhdysvaltojen uuden johtokaksikon on nopeasti lunastettava luottamus suuren yleisön keskuudessa. Nyt näyttää siltä, että maan uusi johto on kuitenkin oikealla tiellä.