Avauspuhe SDP:n puoluejohdon sekä eduskuntaryhmän työvaliokunnan kesäkokouksessa

Avauspuhe SDP:n puoluejohdon sekä eduskuntaryhmän työvaliokunnan kesäkokouksessa

Lohja

14.8.2018

Antti Lindtman

 

Hyvät ystävät ja toverit,

Arvoisat kuulijat,

Tervetuloa omasta puolestani tänne Lohjalle puoluejohdon sekä eduskuntaryhmän työvaliokunnan kesäkokoukseen.

Voi sanoa, että Lohja on kaupunkina kuin Suomi pienoiskoossa. Täältä löytyy niin tiivistä kaupunkirakennetta kuin hajautettua maaseutumaisempaakin asumista. Etelä-Suomen suurin järvi – Lohjanjärvi – on olennainen osa kaupunkimaisemaa.

Perinteiselle teollisuuskaupungille Hanko-Hyvinkää –radan sähköistys on ymmärrettävästi alueen kilpailukyvyn kannalta erittäin tärkeä. Se laskisi teollisuuden logistiikkakustannuksia sekä lisäisi Hangon sataman käytettävyyttä ja vahvistaisi liikenneturvallisuutta. Hyvät ystävät, tätä hanketta me sosialidemokraatit sitoudumme ajamaan porukalla!

Lohjalla on viime vuosina satsattu paljon perinteisen teollisuuden rinnalla uusiin innovaatioihin ja teknologiaan. On hienoa, että osana hiilineutraalisuustavoitteita kaupunki on ottanut käyttöön neljä sähköautoa, jotka ovat kaikkien vuokrattavissa.

SDP on Lohjalla ollut kunta- ja eduskuntavaaleissa aina suurin puolue. Onkin tärkeää, että näin on myös jatkossa. Näyttääkin siltä, että ainakin paikallinen kansanedustaja on ottanut tämän tavoitteen vakavasti ja on lähtenyt kasvattamaan jo uutta sukupolvea. Haluankin tässä yhteydessä koko sydämestäni toivottaa onnea Sinulle Joona ja Petralle perheenlisäyksestä. Kokemuksen rintaäänellä toivotan teille myös tsemppiä vauva-arkeen.

Hyvät ystävät,

Suomi elää arvioiden mukaan talouden suhdannehuippua. Vienti vetää, työllisten määrä kasvaa ja yritykset investoivat. Hyvä suhdannetilanne vaatii päättäjiltä erityistä viisautta. On tärkeää kohdentaa voimavarat oikein, jotta emme hukkaa positiivista talouskehitystä.

Näistä lähtökohdista Sipilän hallitus lähtee viimeiseen syksyyn ennen vaalikevättä.

Jokainen Sipilän hallituksen tekemä talousarvio on lisännyt eriarvoisuutta. Se on melkoinen saavutus. Hallitus on puolustanut suomalaisten perusturvaan ja koulutukseen tekemiä leikkauksia välttämättömyydellä ja pakolla.

Kun hallituksen alkutaipaleella taloudessa meni huonosti, oli Sipilän mukaan pakko leikata suomalaisten hyvinvoinnista. Kun nyt taloudessa menee paremmin, hallituksen mielestä nyt ei ole oikea hetki lopettaa perusturvaleikkauksia.

Hallituksen suhdannepolitiikka tuntuu olevan kovin valikoivaa.

Samalla kun pienituloisilta leikattiin, huono taloustilanne oli hallitukselle peruste jakaa uusia veroetuja apteekkareille, suurmetsänomistajille ja miljoonaperinnöistä nauttiville. Ja nyt kun suhdannetilanne on parempi, ei näihin etuihin kuitenkaan saa koskea.

Hallituksen talouspolitiikasta syntyy vaikutelma, että oli suhdannetilanne mikä tahansa, aina on hyvä aika rikkaiden uusille veroeduille ja aina on huono aika panostaa perusturvaan. Orpon almanakassa ei ole koskaan köyhän vuoro.

Jäljelle jää kysymys, onko taloustilanne koskaan oikea oikeudenmukaiselle talouspolitiikalle, vai onko sittenkin kyse arvovalinnasta, jossa hallituksen taustaryhmien edut asetetaan palkansaajien, opiskelijoiden ja eläkkeensaajien edelle. Ja vain selitykset vaihtuvat taloustilanteesta riippuen.

Jälleen kerran valtionvarainministeri Orpon budjettiesitys on köyhille kireä, mutta rikkaille löysä. Kova Kokoomus vie, ja Kepu sen kuin vikisee.

Hyvät ystävät,

Tässä suhdannetilanteessa päättäjiltä vaaditaan kykyä katsoa itseään pidemmälle – rohkeutta uudistaa Suomea. Tarvitaan päätöksiä, jotka katsovat kauas tulevaisuuteen ja antavat seuraavalle sukupolvelle toivon paremmasta.

Näyttää kuitenkin siltä, että sen sijaan, että hallituksella olisi aito halu uudistaa Suomea, sillä on puhti pois kuin vappuilmapallosta toukokuun puolivälissä. Nyt on käynyt selväksi, että tämä hallitus ei toteuta tasa-arvoa ja joustavuutta lisäävää perhevapaauudistusta. Se ei toteuta eriarvoisuutta vähentävää, osaamista lisäävää ja työllisyyttä parantavaa maksutonta toista astetta. Eikä se ole valmis uudistamaan sosiaaliturvajärjestelmää ketterämmäksi ja kannustavammaksi.

Juuri nyt Suomi tarvitsisi näitä tärkeitä uudistuksia, joilla ei ole aikaa odottaa. Nämä kaikki välttämättömät ja lukuisten asiantuntijoiden esittämät uudistukset hallitus näyttää jättävän hamaan tulevaisuuteen. Hallitusta koossa pitävä liima on ollut sulle-mulle –politiikka. Se on ohjannut sotea, veropolitiikkaa, leikkauksia ja työmarkkinoiden uudistamista.

Suomi tarvitsee paremman vaihtoehdon.

 1. Siksi Suomessa on toteutettava tasa-arvoa, työllisyyttä ja joustavuutta lisäävä perhevapaauudistus sekä kannustavuutta lisäävä sosiaaliturvauudistus. Nuorten naisten työllisyysaste on saatava nousuun ja kannustinloukkuja on purettava.
 2. Siksi meidän on satsattava koulutukseen ja saatava osaamistaso nousuun. Toinen aste on muutettava maksuttomaksi. Se vähentää koulun keskeyttämisiä, parantaa työllisyyttä ja ehkäisee eriarvoisuutta.
 3. Siksi verot on asetettava maksukyvyn mukaan. Verojen on edistettävä työllisyyttä, oikeudenmukaisuutta ja kestävää kehitystä.
 4. Siksi eläkeläisköyhyyden torjumiseksi on laadittava ohjelma. Pieniä eläkkeitä on parannettava.

Hyvät ystävät,

Myös luonnonsuojelu on tämän hallituksen aikana herättänyt vilkasta keskustelua. Erityisesti rakkaan Itämeren tilanne on viime aikoina noussut esiin. Tänä kesänä Itämeren vihreä levälaatta näkyi avaruuteen asti ja lähes koko Suomenlahti oli levän peitossa. Näin ei ole käynyt koskaan aiemmin.

Meidän on pystyttävä nyt rehellisesti toteamaan, että Itämeren pelastaminen ja todelliset toimet eivät voi enää odottaa. Painetta päätöksille luo myös se, että Suomesta tuli heinäkuussa Itämeren suojelukomission HELCOM:n puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.

Itämeren pelastamisessa emme voi jättää huomioimatta maatalouden ravinnepäästöjä. Maatalous on Itämeren suurin fosfori ja typpipäästöjen aiheuttaja. 60-80 prosenttia typestä ja 70-90 prosenttia fosforista, jotka kulkeutuvat mereen, ovat peräisin maataloudesta. Suomen eri merialueille määritetyt enimmäiskuormitusmäärät ylittyvät kaikilla Suomen merialueilla. Tilanne ei ole kestävä, jos haluamme saada muutoksen aikaan.

Maatalouden ympäristötukeen käytetään nykyisellään lähes 300 miljoonaa euroa vuosittain, mutta meren maataloudesta aiheutuvaa ravinnekuormaa ei viime vuosikymmeninä ole juurikaan saatu vähennettyä. Tähän tarvitaan muutos. Ympäristötuen tulisi olla enemmän nimensä veroinen ja oikeasti edistää ympäristön suojelua.

Sopii toivoa, että tämän kesän levätilanne on herättänyt myös kaikki päättäjät. Itämeri tarvitsee nyt uusia järeitä lisäsuojelutoimia. Siksi esitän viisi konkreettista keinoa.

 1. Ohjataan ympäristötuki paremmin palvelemaan ympäristön ja Itämeren suojelua sekä uudistetaan maatalouden menetelmiä. Lupaavia kipsin- ja metsäteollisuuden jätekuidun hyödyntämiskokeiluja tulisi nopeasti laajentaa maanlaajuisiksi. Tutkijoiden mukaan näillä toimenpiteillä vuoden 2021 ravinnekuormatavoitteet olisivat saavutettavissa. Siksi kipsin käyttöä tulisi nopeasti lisätä maatalouden fosforipäästöjen vähentämiseksi. Viimeaikaisen tutkimustiedon valossa pelloille helposti levitettävällä kipsillä voitaisiin pienentää mereen päätyvää fosforikuormitusta jopa puoleen nykyisestä.
 2. Lisätään julkisissa hankinnoissa kasvisperäisen ja kestävästi tuotetun ruoan osuutta. Lihan ja maidon tuotanto vie tällä hetkellä n. 70% Suomen maatalouskäytössä olevasta pinta-alasta, ja aiheuttaa suurimman osan ravinnekuormasta.
 3. Tuetaan luomutuotantoon siirtymistä. Näin voidaan samaan aikaan leikata ravinnekuormaa erittäin merkittävästi ja lisäksi pienentää kasvihuonepäästöjä. Ei-luomutuotannan keskeisin ongelma ilmaston ja ravinnekuormituksen kannalta on, että kasvis- ja eläintuotanto on erotettu toisistaan. Lanta syntyy alueilla jossa sitä ei voida hyödyntää kasvin kasvatuksessa, jolloin suurempi osuus siitä huuhtoutuu meriin. Pahimmillaan ollaan jopa jouduttu raivaamaan soita ja metsiä pelloiksi, jotta ylijäämälanta saadaan laitettua johonkin. Tästä aiheutuu erittäin suuret kasvihuonepäästöt ravinnekuormituksen lisäksi.
 4. Pidetään pellot kasvipeitteisinä tukemalla kerääjäkasvien viljelyä. Yksinkertainen toimenpide jolla pienennetään ilmastopäästöjä ja ravinnekuormitusta samalla kertaa. Parannetaan myös keinoja kierrättää ravinteita, jotta ne eivät päädy vesistöihin.
 5. Otetaan käyttöön SDP:n esittämä kestävän kehityksen ALV, jolla voidaan ohjata kulutusta ja tuotantoa kauttalinjan kestävämpään suuntaan. Itämerta vähemmän kuormittavan ruuan verotus voisi myös olla kevyempää.

 

Yhteiset päätökset ovat tärkeitä, mutta myös meidän yksilöiden valinnoilla on suuri merkitys. Me kaikki voimme omalla kulutuskäyttäytymisellä ohjata tätä kehitystä ja näin vähentää myös Itämeren ravinnekuormitusta.

Yksi tapa on valita lautaselle enemmän luonnonkalaa ja järvikalaa. Tämän asian nosti esiin kesällä kollegamme edustaja Timo Harakka.

Ja siksi me myös täällä nautimme lounaalla tänään silakkaa.

Hyvät ystävät,

Tämä aika korostaa meidän sosialidemokraattien vastuuta kahdessa asiassa.

 1. Nyt kun Keskustan alkiolaiset ovat porukalla jättämässä oman veneensä – meillä sosialidemokraateilla on entistä suurempi vastuu pitää köyhän ja pienituloisen ihmisen puolta.
 2. Ja kun vihreiden huomio on ollut enemmän yökerhoissa, meidän vastuu luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön huolehtimisesta kasvaa.

Hyvät ystävät,

Haluan omasta puolestani toivottaa meille kaikille hyvää ja ratkaisukeskeistä kesäkokousta. Suomi tarvitsee muutoksen, ja me sen pystymme tekemään.