Avauspuhe eduskuntaryhmän kesäkokouksessa

Avauspuhe eduskuntaryhmän kesäkokouksessa

SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokous 2018

Avauspuhe/Antti Lindtman

Vaasa 23.8.2018

 

 

Hyvät ystävät ja toverit,

Arvoisat kuulijat,

 

Vaasassa, rannikko- ja kalakaupungissa, on perusteltua aloittaa runoudella ja Lauri Pohjanpään ajatuksilla.

 

Hauki se makasi kaislikossa

alla sinilaen,

hautuvan kuumassa kaislikossa

päivää paistattaen.

 

Päivä se porotti, laine se liplatti,

laiskana makasi hauki

niinkuin vanha uponnut ruuhi…

toinen silmä vain auki.

 

Tuolla ois punaista ahvenenvatsaa,

särkeä, salakanpoikaa,

mutta en viitsi evää kääntää…

ystävät, hyvästi voikaa!

 

Ystäväkullat, rakastan teitä

saatte jos huovata, soutaa

tänään tämän ihanan ilman tähden!

Voi tätä päivää ja poutaa!

 

Särjet ne katseli tyhmin silmin.

Laiskana keinui hauki

suloisen kuumassa ruohon rinnassa,

toinen silmä vain auki.

 

DOLCE FAR NIENTE – SULOINEN JOUTILAISUUS

 

Ystävät,

 

Kesän puheenvuoroja kuunnellen voisi tulla siihenkin johtopäätökseen, että osa keskustelijoista näyttäisi toivovan, että presidentti olisi tällainen laiska hauki; hauki, joka vetäytyy loikoilemaan Kultarannan tai Mäntyniemen kaislikkoon eikä liiemmälti tee yhtään mitään. Onneksi tällaista laiskaa haukea ei ole Suomen presidentiksi nytkään valittu, vaan presidentti Niinistö jatkaa Koiviston, Ahtisaaren ja Halosen tavoin aktiivisena toimijana.

 

Presidentti on hoitanut ulkopolitiikkaa menestyksellisesti ja Suomen etujen mukaisesti. Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien tapaaminen Helsingissä oli tärkeä kansainvälisen vuoropuhelun kannalta. Samalla se oli myös tunnustus Suomen tasapainoiselle ja luotettavalle ulkopoliittiselle linjalle. Ulkopolitiikkaa presidentti on tehnyt hyvässä yhteistyössä hallituksen ja eduskunnan kanssa.

 

Kotimaan asioissa on esitetty epäilyksiä, ettei presidentti saa tavata työmarkkinajohtajia, kun sitä ei ole erikseen hänen tehtäväkseen säädetty. Jos presidentti haluaa ja on kykenevä vaikeassa tilanteessa edistämään hyviä työmarkkinasuhteita ja tekee sen yhteistoiminnassa pääministerin – ja jopa opposition – kanssa, on vaikea nähdä, mitä pahaa tässä on. Jos presidentti kaataisi työmarkkinasopimuksia tai lietsoisi yhteiskunnallisia vastakohtaisuuksia, kritiikkiin olisi aihetta. Nyt näin ei ole.

 

Äskettäisissä presidentinvaaleissa meillä oli ihan oma ehdokkaamme, jonka tiesimme olevan Niinistöä lähempänä omia arvojamme. Tänään kaiken sekavuuden keskellä on kuitenkin syyytä puolustaa istuvaa presidenttiä ja hänen toimintamahdollisuuksiaan. Ulkopolitiikan hoidossa ja kansallisen eheyden vaalimisessa presidentti Niinistö saa arvostuksemme ja täyden tukemme. Suomen etu on aktiivinen, suomalaisten yhteisiä arvoja edustava, yhteistyöhön kykenevä presidentti.

 

Bästa vänner,

 

Välkommen till Vasa!

 

Här i Vasa kan vi se, att tvåspråkigheten fungerar bra och gynnar hela regionen. Detta kan man verkligen vara glada över – SDP är ju det största tvåspråkiga partiet i Finland. Blomstrande kultur, starkt näringsliv och fungerande samarbete mellan olika språkgrupper är en rikedom.

 

 

“Vaasasta on löytynyt maailman paras malli tehdä yhteistyötä. Kilpailevat yritykset kehittävät yhdessä Suomea. Vaasa on hyvä esimerkki siitä, miten yritykset, kaupunki ja oppilaitokset ovat aina olleet rakentamassa yhteisesti.”

 

Näin totesi Wärtsilän konsernijohtaja Jaakko Eskola tällä viikolla, kun yhtiö ilmoitti investoivansa 200 miljoonaa euroa Vaasaan rakennettavaan innovaatio- ja tuotantokeskukseen 2020 mennessä. Wärtsilä työllistää täällä lähes 3000 henkeä ja on muuttumassa perinteisestä moottorivalmistajasta älykkääksi teknologiayhtiöksi.

 

Siihen lausahdukseen kannattaa tarttua, kun koko Suomea viedään tulevaisuuteen. Seutukuntien kilpailukykymittauksissa Vaasa on toistuvasti kärjessä vahvuuksinaan innovatiivisuus, työn tuottavuus, työllisyysaste ja koulutustaso.

 

Kuvaavaa on, että teollisuuden henkilöstömäärä on kasvanut vuodesta 2006 Vaasassa selvästi eniten Suomessa, noin 1400 työntekijää. Kiistatta koulutuksella ja innovaatiotoiminnalla on ollut suuri vaikutus Vaasan menestykseen.

 

Vasa är den största studentstaden i Finland i förhållande till sin folkmängd. Var femte människa man möter är en student. Här finns sex högskole-enheter och över 13 000 högskolestuderanden.

 

Vasa är också en mycket internationell stad. Bland stadens invånare finns över 120 olika nationaliteter. Över 20 procent av befolkningen är svenskspråkig.

 

Kulturen har man inte heller glömt bort här. I flera år har Vasa varit den stad i Finland som investerat mest pengar i kulturtjänster per capita.

 

Hyvät kuulijat,

 

Luonto on vain lainassa lapsiltamme, kuten sanotaan. Tänä kesänä erityistä huolta on aiheuttanut rakas Itämeremme. Viime viikolla esitinkin pidemmän aikavälin Itämeren pelastusohjelmaa, johon kuului muun muassa maatalouden ympäristötuen kohdentamista paremmin ympäristön ja Itämeren suojeluun, kasvisperäisen ruuan lisäämistä julkisissa hankinnoissa sekä luomutuotantoon siirtymisen tukemista.

Itämeren pelastamisessa emme voi jättää huomioimatta maatalouden ravinnepäästöjä. Maatalous on Itämeren suurin fosfori ja typpipäästöjen aiheuttaja. 60-80 prosenttia typestä ja 70-90 prosenttia fosforista, jotka kulkeutuvat mereen, ovat peräisin maataloudesta. Ja tässä emme syyllistä ketään, emmekä erityisesti viljelijöitä, vaan haemme yhdessä ratkaisuja meitä kaikkia koskettavaan ongelmaan.

Suomi ei nykyisillä toimenpiteillä tule saavuttamaan riittäviä ja sovittuja fosfori- ja typpikuormituksen vähennyksiä. Näin ei voi jatkua.

Myös ilmastonmuutos pahentaa Itämeren tilannetta monella tavalla, mutta onneksi monet toimenpiteistä joilla voimme merta suojella, suojelevat myös ilmastoa. Emme voi enää jahkailla tai lykätä, nyt on aika toimia. Itämeren pelastaminen vaatii paljon pidemmän ajan toimia, mutta ensimmäiset askeleet on otettava heti. Sen takia ehdotan, että hallitus jo budjettiriihessään ryhtyy seuraaviin toimenpiteisiin Itämeren pelastamiseksi ja ilmaston suojelemiseksi.

  1. Laajennetaan kipsin levitys soveltuville pelloille maanlaajuisena. Professori Markku Ollikaisen laskelmien mukaan koko ohjelman kaikki kustannukset olisivat noin 12-14 miljoonaa euroa vuodessa seuraavan viiden vuoden ajan. Se on nopein ja tutkitusti tehokas ratkaisu kiireisimpään ongelmaan. Maanlaajuisella kipsi-ohjelmalla fosforipäästöt voidaan jopa puolittaa ja Itämeren toimenpideohjelman tavoitteet saavuttaa.
  2. Käynnistetään ohjelma kaikkien jätevesien puhdistuslaitosten nostamiseksi parhaimpien tasolle. Monella paikkakunnalla typestä saadaan talteen alle 70%, kun parhaimmissa laitoksissa saavutetaan 90% tasoja. Typen osalta nopeimmat vähennykset on saatavissa nimenomaan yhdyskunnissa, jätevesien käsittelyä tehostamalla. Hallituksen tulisi välittömästi käynnistää selvitys typpipäästöjä vähentävän investointiohjelman kustannuksista ja tarvittavista tuista.
  3. Lisätään panostuksia ravinteiden separointiteknologian edistämiseksi. Biokaasu käyttöön ja ravinteet talteen. Näin suojelemme sekä vesiä että ilmastoa. Siinä sivussa edistämme myös uusia elinkeinoja, liiketoimintaa ja työpaikkoja. On selvää, että lannan levitys uusille, varta vasten raivatuille pelloille ei ole kestävä ratkaisu. Olisi paljon parempi tehostaa lannan prosessointia biokaasuksi ja ravinteiden separointia. Pelkkä kaasuna hyödyntäminen ei ratkaise ravinneongelmaa.

Hyvät ystävät,

Hyvinvointi ja ihmisten parempi arki ovat meille sosialidemokraateille politiikan teon ydintä. Kunnat ovat suomalaisen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn moottoreita. Ahkerat hoitajat ja lastentarhanopettajat pitävät huolta siitä, että lapset saavat laadukasta varhaiskasvatusta sekä siitä, että iskät ja äiskät voivat käydä töissä. Opettajat pitävät huolta tulevaisuuden osaamisesta ja sivistyksestä. Kunnissa ehkäistään eriarvoisuutta, luodaan inhimillistä tulevaisuutta, pidetään ihmisistä huolta, mutta myös tehdään mahdolliseksi yksityisellä sektorilla tehtävä työ. Kunnat pitävät suomalaisen yhteiskunnan rattaat pyörimässä.

Viime vuonna kunnat pääsivät yleisesti mukaan myös talouden positiiviseen vireeseen ja parantelivat roimasti tuloksiaan. Erinomaisia tuloksia saavuttaneet työllisyyden kuntakokeilut ovat hyvä esimerkki siitä, miten kunnat ovat omin toimin pystyneet tukemaan talouskehitystä ja auttamaan ihmisiä.

Sipilän hallituksen yksi monista lupauksista oli, ettei se heikennä kuntien asemaa omilla toimillaan.

Näyttää kuitenkin siltä, että hallitus on pettämässä tämänkin lupauksen. Orpon budjettiesitykseen on nimittäin piilotettu tuntuva kuntakupru.

Hallitus aikoo ensi vuoden budjetissa leikata roimasti kuntien valtionosuuksia ja toteuttaa tukun muita kuntiin kohdistuvia leikkauksia. Kokonaisuudessaan hallitus heikentää toimillaan kuntataloutta ensi vuonna noin 400 miljoonalla eurolla. Tämä vastaa lähes kymmentä prosenttia kuntien perusopetukseen käyttämästä summasta.

Hallitus vaikeuttaa kuntien asemaa tilanteessa, jossa kuntien menopaineet kasvavat jatkuvasti. Vanhuspalvelut vaativat lisää resursseja ja korjausvelka luo paineita kuntatalouteen. Hallitus myös käy kuntien kukkarolla tilanteessa, jossa kuntien verokertymä ei tule tänä vuonna juuri kasvamaan viime vuodesta.

Hallitus on viime töikseen jättämässä perinnöksi kuntatalouteen aukon, joka saattaa tarkoittaa monissa kunnissa uusia leikkauksia ja veronkorotuksia. Ne näkyvät meidän jokaisen arjessa. Ne näkyvät suomalaisten hyvinvoinnissa ja tulevaisuuden kilpailukyvyssä.

Toinen hieman vähemmälle huomiolle jäänyt kohta Orpon budjetissa on se, että koulutusleikkaukset jatkuvat. Viime keväänä Orpo totesi, että koulutusleikkaukset ovat nyt ohi. Miten sitten voi olla mahdollista, että ensi vuonna koulutukseen laitetaan 200 miljoonaa euroa vähemmän rahaa kuin tänä vuonna, ministeri Orpo?

 

Hyvät ystävät,

Kun suhdannetilanne on hyvä, on aika katsoa tulevaan ja uudistaa Suomea. Näyttää kuitenkin siltä, että sen sijaan, että hallituksella olisi aito halu tasapuolisesti ja turvallisesti uudistaa Suomea, hallituspuolueet tuijottavat toisiaan ja vanhoja tekemiään poliittisia lehmänkauppoja. Nyt on käynyt selväksi, että tämä hallitus ei toteuta tasa-arvoa ja joustavuutta lisäävää perhevapaauudistusta. Se ei toteuta eriarvoisuutta vähentävää, osaamista lisäävää ja työllisyyttä parantavaa maksutonta toista astetta. Eikä se ole valmis uudistamaan sosiaaliturvajärjestelmää ketterämmäksi ja kannustavammaksi.

Juuri nyt Suomi tarvitsisi näitä tärkeitä uudistuksia, joilla ei ole aikaa odottaa. Nämä kaikki välttämättömät ja lukuisten asiantuntijoiden esittämät uudistukset hallitus näyttää jättävän hamaan tulevaisuuteen.

Suomi tarvitsee uudistuksia, mutta samalla vastuullista talouspolitiikkaa.

Jokainen Sipilän hallituksen tekemä talousarvio on ikävä kyllä lisännyt eriarvoisuutta. Se on melkoinen saavutus. Keskustajohtoinen hallitus on puolustanut suomalaisten perusturvaan ja koulutukseen tekemiä leikkauksia välttämättömyydellä ja pakolla, vaikka vaihtoehtoja olisi.

Jälleen kerran Orpon budjetti on rikkaille löysä, mutta köyhälle kireä. Samaan aikaan, kun pienituloisilta leikataan, miljoonaperintöjen saajat, suurmetsien omistajat sekä apteekkarit voivat hyräillä tyytyväisyyttään. Heidän veroedut ovat sinetöidyt.

Hallituksen suurin mantra on ollut, että velkaantuminen pitää saada loppumaan. Siksi moni hieraisikin silmiään katsoessaan Orpon budjettia pari viikkoa sitten. Hallitus ottaa ensi vuonna yhtä paljon velkaa kuin tänä vuonna. Siis talouden suhdannehuipussa hallitus ottaa yhtä paljon velkaa ensi vuonna kuin tänäkin vuonna.

Hallituksen linjalle on olemassa parempi, oikeudenmukaisempi ja vastuullisempi vaihtoehto. Sen me sosialidemokraatit tulemme esittämään. Sen pääajatuksia tulevat olemaan:

  1. Huolehditaan tulevaisuudesta toteuttamalla perhevapaauudistus ja sosiaaliturvauudistus sekä asettamalla toinen aste maksuttomaksi. Koulutus ja osaaminen ovat parhaat kilpailukykyvalttimme ja niiden merkitys tulee edelleen korostumaan.
  2. Ei heikennetä kuntien asemaa. Pidetään palveluista huolta ja vähennetään eriarvoisuutta. Eläkeköyhyyden vähentämiseksi on laadittava ohjelma.
  3. Asetetaan verot maksukyvyn mukaan. Verojen on edistettävä työllisyyttä, oikeudenmukaisuutta ja kestävää kehitystä.
  4. Pidetään työmarkkinat vakaina ja ennustettavina. Perutaan irtisanomissuojan heikennys. Tehdään todellisia työtä lisääviä satsauksia.
  5. Suojellaan luontoa ja ympäristöä. Erityinen huolenaiheemme on Itämeri, jonka pelastaminen vaatii nopeita ja järeitä toimenpiteitä.
  6. Tunnetaan kansainvälinen vastuumme. Puututaan pakolaisuuden juurisyihin.

 

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä tulee tänä syksynä esittelemään vaihtoehdon, jossa otamme talouden kasvaessa myös vähemmän velkaa kuin Sipilän-Orpon hallitus. Meidän linjamme katsoo tulevaan, mutta linjamme on myös vastuullinen.

Meillä on nyt rooli viedä Suomi kohti parempaa. Aikamme korostaa erityisesti eriarvoisuuden poistamisen, kestävän kasvun, vastuullisen talouspolitiikan sekä luonnonsuojelun merkitystä. Niiden eteen me lähdemme nyt rohkeasti tekemään työtä.