Antti Lindtmanin puhe Kuopiossa

Antti Lindtmanin puhe Kuopiossa

Antti Lindtmanin puhe Kuopion kesäkokouksessa 10.8.16

Eduskuntaryhmän työvaliokunta ja puolueen johto

Muutokset puhuttaessa mahdollisia

 

Kansakunta katsoo jälleen sosialidemokraatteihin. Yhä useampi hakee vaihtoehtoa Sipilän hallituksen markkinavetoiselle linjaukselle. Yhä useampi on huolestunut, miten Suomi pysyy koossa. Yhä useampi on huolissaan kansakunnan jakautumisesta.

Suomi ei ole noussut maailman parhaimmaksi maaksi sellaisella ajattelutavalla, että jokainen olisi oman onnensa seppä. Me olemme nousseet maailman parhaimmaksi maaksi sen vuoksi, että olemme kokeneet yhteisyyttä, välittäneet toisistamme Se tunne on johtanut siihen, että ihmisillä on ollut näköala ja usko paremmasta tulevaisuudesta. Sen vuoksi Suomi on myös selvinnyt vaikeista tilanteista.

Kansakunnan sivistys mitataan sillä, kuinka se huolehtii heikommistaan. Suomalaisen yhteiskunnan vakaus on perustunut luottamukseen. Luottamukseen siitä, että jokainen on arvokas. Luottamukseen siitä, että ihmisestä pidetään huolta silloin, kun omat voimat eivät siihen syystä tai toisesta riitä. Tämä luottamus on nyt vaarassa, hallituksen leikkaukset nakertavat luottamusta eri puolilta kuin tupajumi pahimmillaan: koulujen opetusryhmät kasvavat, päivähoitomaksut nousevat, työttömille tarjotaan koulutuksen ja tukityön sijaan ilmaistyötä työnantajille.

Hyvät ystävät,

Sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetti viime marraskuulta on tänäänkin ajankohtainen. Ikävä kyllä Sipilän hallitus tietoisesti unohti työllisyyttä tukevat toimet. Nyt hallitus sanoo elokuun budjettiriihen tärkeimmän kysymyksen olevan työllisyyden parantamisen. Vuoden viiveen jälkeen hallituksen johto on paitsi lukenut miin ymmärtänyt sosialidemokraattien vuosi sitten esittämän kritiikin. Sosialidemokraattien budjettivaihtoehto olisi tarjonnut huomattavasti rahaa niin työllisyyteen kuin koulutukseen ja 35 tuhatta henkeä parempaan työllisyyteen. Nyt – yli vuoden odottelun jälkeen – hallitus tunnustaa lisätoimien tarpeellisuuden, mutta vieläkään emme tiedä, mitä todellista ollaan tekemässä.

Satsaamalla työllisyyteen tässä ja nyt, voimme kääntää talouden suuntaa, katkaista näivettymisen kierteen ja saada myös yhteiskunnan verotulot kasvuun. Kun rahaa on vähän on panokset on kohdistettava oikein: tärkeintä on tukea työllisyyttä, katkaista pitkäaikaistyöttömyys ja saada nuorille töitä. Nämä on laitettava etusijalle, sulle-mulle-veropolitiikan sijaan.

Hyvät ystävät,

Usein kysytään, mitä SDP on oppositiossa saanut aikaan? Kun katsoo mennyttä vuotta, voin ilolla todeta, että sosialidemokraattien sinnikäs työ eduskunnassa on tuottanut tulosta.

Opposition luoman paineen ansiosta hallitus joutui heti ensi töikseen perääntymään pienituloisten eläkkeensaajien asumistuen leikkauksesta. Omaisuuden piilottamiseen mahdollistanut hallintarekisterihanke musertui poliittisen paineen alla. Harmaan talouden torjuntaohjelmaa ei olisi jatkettu ja Suomessa olisi tällä hetkellä lähes sata talousrikostutkijaa vähemmän ilman sosialidemokraattien sinnikästä työtä viime syksynä. Lauri Ihalaisen johdolla valmisteltu 20 kohdan vaihtoehto harmaan talouden kitkemiseksi teki tehtävänsä heti alkumetreillä.

Työelämän pakkolaista luovuttiin ja hallitus palasi neuvottelupöytään työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Sipilän hallitus on joutunut perumaan päätöksiään ensimmäisen vuoden aikana enemmän kuin yksikään hallitus aikaisemmin ja tämä ei olisi tapahtunut ilman SDP vaihtoehtoja. Ja sitten sanotaan ettei oppositio voi vaikuttaa! Kyllä voi, kun nojaa valppaaseen kansalaismielipiteeseen.

Nyt, kun hallituksessa vihdoin tunnustetaan työllisyyttä tukevien toimien tarve, odotamme, että hallitus ottaa onkeensa opposition rakentavista ehdotuksia.

Uudella valtiovarainministeri Orpolla on mahdollisuus lunastaa häneen kohdistuvat odotukset. Orpolla on nyt näytön paikka. Ettei olisi peräti työnäyttö, jota työnantaja – äänestäjäkunta –  nyt katsoo ja pohtii kannattaako sopimusta jatkaa. Hallituksen linjasta poiketen tämä näyttö ei kuitenkaan ole ilmainen, sillä palkka jusee edelleen koko hallitukselle.

Seutaamme ministeri Orpon budjettia haukan lailla erityisesti neljän asian osalta:

  1. Tuleeko todellisia toimia työllisyyden parantamiseen tässä ja nyt, ei vuosien viiveellä? Ottaako hallitus vihdoin työllisyyden Rinteen mallin käyttöön? Käytämme vuositasolla yli viisi miljardia euroa työttömyydestä aiheutuviin passiiviseen tukeen. Tämä raha on saatava aktiivikäyttöön ja sillä voitaisiin alentaa työllistämisen kynnystä erityisesti pitkäaikaistyöttömien kohdalla puheenjohtaja Rinteen esittämällä tavalla.
  2. Aikooko Orpo esittää lapsiperheiden päivähoitomaksujen jättikorotuksista luopumumista? Ahkerat suomalaiset työssäkäyvät lapsiperheet pitävät suomen arjen pyörät pyörimässä niin kodeissa kuin työpaikoilla. Tilanteessa, jossa Suomi tarvitsee enemmän työtä, on järjetöntä tehdä päätöksiä, jotka kannustavat ihmisiä jäämään kotiin. Nyt todella testataan välittääkö hallitus suomalaisesta keskiluokasta.
  3. Sitoutuuko hallitus verotuksessa oikeudenmukaisuuden periaatteeseen niin eri kansalaisryhmien kuin pieni- ja suurituloisten kannalta. Eläkkeensaajat ansaitsevat samat veronkevennyksen kuin muutkin ja me joilla on leveämmät hartiat voimme ottaa hiukan suuremman taakan kannettavaksi. Finanssisektori tArvitaan mukaan verouudistukseen, jotta toisten taakka ei muodostu kohtuuttomaksi, kuten vuosi sitten esitimme.
  4. Pitääkö hallituksen lupaus siitä, että koulutusleikkausten aika on kerta kaikkiaan ohi? Etenkin tällä viikolla, Kun moni innokas ekaluokkalaisen on tällä viikolla aloittanut koulutaipaleens, meidän päättäjien on hyvä muistaa, että on helpompi rakentaa vahvoja lapsia kuin korjata rikkinäisiä aikuisia. Ei tuhota kansakunnan tulevaisuutta lyhytnäköisillä koulutusleikkauksilla.

Katse kohdistuu nyt ministeri Orpon budjettiesitykseen. Viestini valtionvarainministeri Orpolle on: politiikka on paitsi sanoja ennen kaikkea tekoja!

Hyvät ystävät,

Olemme kokoontuneet tänne Pohjois-Savoon ja sille on hyvä syy. Täällä tehdään hartiavoimin työtä nuorten tulevaisuuden eteen.

Alle 25-vuotiaita työttömiä oli kesäkuussa 54200. Viime hallituskaudella rakennettu monivaikutteinen nuorisotakuu esti nuorten työttömyyden pitkittymistä ja syrjäytymistä. Suomessa oli EU-maista vähiten nuoria pitkäaikaistyöttömiä.

Sipilän hallitus on tehnyt valintoja ja ajanut suurimman osan nuorisotakuun rahoituksesta alas. Tästä on seurannut myös se, että nuortenkin työttömyys on huolestuttavasti pitkittymässä.

Nuorisotakuun keskeinen tavoite oli, että nuorten työttömyys saadaan katkaistua viimeistään kolmen kuukauden työttömyyden kohdalla. Niin, että nuorella on joko koulutus, harjoittelu tai työpaikka.

Tässä tavoitteessa onnistuttiin niin, että yli 75% nuorista työttömyys saatiin katkaistua alle 3 kuukauden paalun kohdalla.

Erityisen hyvin tämän tavoitteen saavuttamisessa onnistuttiin täällä Pohjois-Savossa, missä yli 3 kk työttömyyden ylittäneitä oli kaikista maakunnista vähiten.

Pohjois-Savon hyviin tuloksiin vaikutti erityisesti eri toimijoiden – yritysten, kuntien ja kolmannen sektorin ja viranomaisten hyvä yhteistyö sekä nuorten mukaan saanti.

Toinen tuloksia tuonut keino oli jalkautuminen työpaikoille – ovien avaamista ja piilotyöpaikkojen etsimistä. Varsinkin Pk-yrityksillä ei ole aina aikaa ja voimavaroja tietää mm. niistä palveluista ja tuista, joita mm. Sanssikortin avulla yritys saa nuorten palkkaamiseen. Nuorille tarjottiin tilaisuuksia tutustua eri työpaikkoihin ja yritysten odotuksiin.

Nuoret tarvitsevat työllistymis- ja koulutusasioissa henkilökohtaista tukea ja palvelua – yhteisiä kohtaamispaikkoja työn tarjoajien ja työvoimaviranomaisten kanssa. Tällainen treffipaikka täällä Kuopion kaupungissa on nuorille järjestetty. Tarvitaan matalan kynnyksen monialaisia palveluja nuorelle. Eripuolille maata rakennetut ohjaamohankkeet ovat hyvä esimerkki nuorten palveluista.

Ilman nuorisotakuuta Pohjois-Savossa olisi joka vuosi satoja nuoria enemmän vailla työtä. Jos nuorisotakuu saadaan toimimaan koko maassa Savon malliin, maassa olisi tuhansia ja tuhansia nuoria nykyistä enemmän töissä. Meidän sosialidemoraattien ja uskon, että myös koko tämän maakunnan viesti hallitukselle on: älkää leikatko nuorisotakuun resursseista, älkää leikatko nuorten tulevaisuudesta. Tuloksia tuoneen nuorisotakuun alas ajettu rahoitus tulee nyt palauttaa vähintään sille tasolle, mitä se oli viime hallituskaudella.

Sosialidemokratia vastaa jälleen ihmisten osoituksiin. Rakentavalla, eteenpäinkatsovalla ja vastuullisella tavalla. Tässä hengessä aloitamme tärkeän kouksemme ja eduskuntaryhmän yhteisen kokuksen valmistelun tänään.