Yleinen

Kansanedustaja, SDP:n varapuheenjohtaja Antti Lindtmankummastelee Vapaavuoren Ykkösaamussa esiin tuomaa piittaamatonta suhtautumista tuloerojen kasvuun.  Vapaavuori ei pitänyt tuloeron kasvun hillintää tärkeänä, koska se häiritsee hänen mielestään talouden dynamiikkaa. – Vapaavuoren näkemykset edustavat vanhakantaista oikeistolaista ajatusmaailmaa. Oikeudenmukaisuus ja talouskasvu ovat nykytutkimuksenkin valossa mahdollista yhdistää. Itse asiassa ne tukevat...

Kansanedustaja, SDP:n varapuheenjohtaja Antti Lindtmanpitää Metsä Groupin suunnitelmia rakentaa Äänekoskelle uusi biotuotetehdas isona askeleena kohti metsäteollisuuden uutta aikaa. –          Metsä Groupin suunnitelmat ovat osoitus siitä, että Suomeen kannattaa investoida. Meillä on korkeaa osaamista, toimiva infrastruktuuri- ja logistiikkaympäristö sekä kohtuullisen turvattu puunsaanti. Tätä investointia voi pitää metsäteollisuuden...

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Lindtman seuraa hämmentyneenä pääministeripuolue Kokoomuksen toimintaa sosiaali- ja terveysuudistuksessa. Helsingin Sanomien mukaan puolue on irtisanoutumassa keskeisestä hallituksen hankkeesta. Hän kehottaakin kokoomusta kunnioittamaan kunnilta pyydettyjä lausuntoja. Niiden antamiseen varattu aika on vielä kesken. – Kuntien rooli vuoropuhelulla edistettävässä uudistuksessa on keskeinen. Olisikin siis luontevaa,...

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Lindtmanpitää palveluhaastepakkoa vääränä tienä kuntapalveluiden kehittämisessä. Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaaehdotti eilen, että kunnat pitäisi lailla velvoittaa käyttämään palveluhaastetta. Lindtmanin mukaan se lisäisi byrokratiaa, kustannuksia ja kuntatyöntekijöiden epävarmuutta. SDP lähtee siitä, että yritysten ja kolmannen sektorin tuottamilla palveluilla voidaan täydentää kuntien omaa palvelutuotantoa. –...

Perussuomalaisten ajatuspaja Perusta julkaisi ”Kunnat kuntoon” –raportin keskiviikkona (19.2). Raportissa on kannatettaviakin esityksiä, mutta erityisesti kuntatyöntekijöille se tarjoaa kylmää kyytiä. Herää kysymys, onko Perussuomalainen puolue raportin kanssa samaa mieltä? Haluaako Perussuomalaiset tosissaan repiä säästöt kuntien pienipalkkaisilta työntekijöiltä, kuten hoitajilta, opettajilta, keittäjiltä ja siivoojilta? Perussuomalaisten ajatuspaja kehottaa...

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Lindtmanpitää tärkeänä, että selvitysmies Rauno Saaren esittämän Tampereen seutukaupunkimallin mahdollisuudet selvitetään perin pohjin jatkovalmistelussa. Lindtman puhui aiheesta tänään Toijalan Työväenyhdistyksen 125-vuotisjuhlassa. – Itse en usko kuntien pakkoliitoksiin, ja esimerkiksi Tampereen seudulla seutumalli voisi ratkaista alueen erityiskysymyksiä. Valtion on kunnioitettava alueen kuntien tahtoa ja valmistauduttava lainsäädäntömuutoksiin mallin toteuttamiseksi. Olenkin...

Kansanedustaja, SDP:n varapuheenjohtaja Antti Lindtmanon tyytyväinen hallituksen päätöksestä perustaa työryhmä valmistelemaan metropolilakia. Työryhmällä on aikaa 15.9.2014 asti. Metropolihallinnon päättävä elin tulisi olemaan vaaleilla valittu valtuusto. Valtuusto tulee päättämään asioista, jotka eivät tunne kuntarajoja. Tällä on Lindtmanin mukaan iso merkitys, koska esimerkiksi joukkoliikenteen hallinta koko seudulla...

(Julkaistu Kunnallisalan kehittämissäätiön internet-sivuilla) Esimerkiksi entinen pääministeri Matti Vanhanen on esittänyt kuntien henkilöstön määrän voimakasta supistamista, jotta kuntien tuottavuutta saataisiin nostettua. Julkisista palvelutehtävistä jo kaksi kolmasosaa hoidetaan kuntien toimesta. Näitä ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuolto sekä opetustoimi eli kunnilla on käytännössä vastuu kansalaisten lähipalveluista. Niinpä kuntien tehtävät...

”Olen erittäin tyytyväinen, että valtionvarainministeriön budjettiesityksessä asuntorakentamiseen ja -korjaukseen tehdään uusia lisäpanostuksia Urpilaisen johdolla”, sanoo kansanedustaja, SDP:n varapuheenjohtaja Antti Lindtman. Erityisen iloinen Lindtman on Helsingin seudun vuokra-asuntotuotantoon esitetyistä lisäpanostuksista. VM:n linjauksien mukaan valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi Helsingin seudun aiesopimuskunnille voidaan myöntää määräaikaisia käynnistysavustuksia yhteensä 10...

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Lindtmaninmielestä oppivelvollisuusikä pitää saada kattamaan toisen asteen koulutus. Päätöksiä keritään Lindtmanin mukaan tekemään vielä tämän vaalikauden aikana, jos tahtoa riittää. ”Vetoan nyt Kokoomukseen, että järki laitettaisiin puolueohjelmakirjauksien edelle ja asiassa päästäisiin etenemään nopeasti”, Lindtman sanoi. Oppivelvollisuusiän nosto olisi erinomainen täsmätoimi työllisyyden hoidossa. Antti Lindtman...